Gabrielė ir Antanas Šarkauskai

Apie projektą:

Šalis: Lietuva
Plotas: 40 m2

„Koko boutique“

„KOKO boutique“ įsikūręs senamiestyje, mažoje, ilgoje ir siauroje pataloje. Ši netipinė patalos forma isnpiravo interjero sprendimą. Jame patalpos charakteris yra dar labiau sustiprinamas, optiškai suteikiant erdvei dar daugiau gylio.
Boutique ekspozicija sukurta tarsi meno galerijos principais, kuomet esminiai objektai erdvėje yra eksponatai, o likusi aplinka jų neužgožia, leidžia jiems atsiskleisti. Siekiant parodyti daiktų unikalumą buvo sukurti skirtingi ekspozicijos elemntai, skirtingoms daiktų grupėms.
Patalpos perspektyvos centre stovi balta plokštuma dengianti dvi persirengimo kabinas. Balta plokštuma tai poilsis akims, pauzė tarp eksponatų ir simbolis reiškiantis, kad šios erdvės paskirtinis nėra tik prekybinė.
Interjeras pabrėžia individualų patalpos charakterį ir kuria palankę terpę atsiskleisti eksponuojamų objektų grožiui.

English:

'KOKO Boutique' is located in the Old Town, in a small, long and narrow room. This unusual form of the room become the idea of interior. In which the room character is further enhanced by optically giving the space even more depth.
Boutique's exposition is based on principles of art galleries. Items for exhibiting are leveling up with the environment and expelling exhibits to the first plan. Different exposure elements are created for different exhibit groups to uncover the uniqueness of things.
In the center of space perspective there are a white plane that covers two fitting cabins. White plane is a rest for the eyes, a pause between the exhibits and a symbol showing that the purpose of this space is not just the commodities
The interior project emphasizes the individual character of the space and encourages the environment to unfold the beauty of the exhibited objects.

Nuotraukos: Norbert Tukaj