Visuomeninis Nr. 213 2017

Apie projektą:

Šalis: Lietuva

Viešbučio ,,Ratonda Centrum Hotels" renovacija

,,Talentas priklauso nuo apribojimų, o ne nuo galimybių. Tai reiškia, kad susidūręs su fiziniu apribojimu ir realybe, profesionalus dizaineris turi būti išradingas ir privalo improvizuoti, kad išspręstų problemą ribotuose laiko rėmuose. Jis turi būti praktiškas ir veiksmingas. Jis turi žinoti ko ieško, ir svarbiausia, kada sustoti."
― Max Kisman. Užduotis - suteikti senom erdvėm naują veidą, rasti praktišką ir išskirtinį variantą. Nedideliam ,,boutique " stiliaus viešbutyje atsirado modernios klasikos elementų. Elegantiškos,  it balerinos, baldų kojelės, pavertė kambarius jaukesniais, lengvesniais.

English:

,,Talent depends on the limits, but not on the possibilities. When faced with a physical constraint and reality a professional designer must be creative and must improvise to solve the problem within a limited time. He must be practical and effective. He needs to know what he is looking for, and most importantly, when to stop''.― Max Kisman. The task is to give old space a new face, to find a practical and exclusive option. In a small, boutique style hotel appeared modern and classic elements. Elegant furniture legs made the rooms more cozy and lighter.

Fotografijų autorius: Laimonas Ciūnys.