Apie projektą:

Bendraautorius: Norbertas Pagalys
Šalis: Lietuva
Plotas: 49,34 m2

Space Wars

Space Wars – tai interaktyvus komandinis žaidimas, kurio tema – kosminis karas tarp Žemės planetos gyventojų ir ateivių. Interjere siekėme sukurti žaismingą kosmoso ir techno atmosferą. Patalpose suprojektuotos dvi kosminių laivų kabinos – viena žmonių, o kita – ateivių. Ateivių kabinoje dominuoja labiau organiški, chaotiškų formų motyvai, juoda spalva ir raudonas apšvietimas. Žmonių kabinai pasirinkta švaresnė, griežtesnių, tvarkingų formų ir linijų estetika, mėlyna šviesa. Laukiamojo erdvėje tęsiama techno estetika, erdvės ir paslaptingumo įspūdžiui pasirinktas kosmoso fonas. Laukiamajame yra darbo vieta, drabužinė, sėdimos vietos centre prie baro ir suolai bei sėdmaišiai prie sienų. Projektui realizuoti buvo pasirinkti CNC staklėmis apdoroti faneros lakštai, Dibond aliuminio kompozito plokštės detalės, lietos epoksidinės grindys, spalvotas LED apšvietimas.

Space Wars is a team building interactive game. The theme is a war between humans and aliens. The goal was to create interior with a playful atmosphere of cosmos and techno. Two spaceship cabins were designed - one for people, and the other - for aliens. The cabin of aliens is dominated by more organic, chaotic shapes and motives, black colour and red light. The people cabin is made in a cleaner, more rigorous, neat shapes and linear aesthetics, blue light. Waiting area continues the aesthetics of techno, the cosmos background was selected to give more capacity and mystery to interior. There is a work space on the waiting area, a closet, seats for players are placed in the center at the bar and benches and bean bags along the walls. Materials for realisation were selected these: CNC machined plywood sheets, Dibond aluminium composite panel elements, epoxy floor, coloured LED lighting.

Nuotraukos: Vaidotas Darulis