Visuomeninis Nr. 110 2018

1_Holas_Devyni_architektai

Apie projektą:

Šalis: Lietuva
Plotas: 1050 m2

Mokykla vaikams

Interjero idėja – Mokyklos interjero mąstelį sumažinti iki žaismingumo, intymumo ir stebuklų lygio. Išlaisvinti vaikų energiją spalvomis, nugulosiomis ant sienų, grindų ir baldų. Mokymasis yra didelis ir ilgas žaidimas, todėl erdvės „žaidžia“ kartu, jos tampa ryškios su grafiniais vaikų piešiniais persikėlusiais ant sienų ar stiklo. Laisvalaikio erdvė pasiverčia mažu miesteliu su savo pilimi ant kalno, drabužinė „apsimeta“ sodu su inkilais ir paukščiais. Biblioteka tampa svarbiausiu pasitikimo ir palydėjimo iš mokyklos elementu, kaskart apie save primindama, kad laukia skaitytojo. Spalvą čia kuria knygos viršelis. Neįkyriai, tačiau svarbiai ant sienos puikuojasi vaikų kredo ir tikslai, kai žinai ko sieki, nieko daugiau nereikia. Tikslas – įgyvendinti interjero idėją minimaliomis sąnaudomis, kartu paliekant erdvės tęsti žaidimą pačiai Mokyklos bendruomenei.       

The idea is to reduce level of school interior to a playful, intimate and magical scale. Unleash children's energy by using colours on walls, floors and furniture. Learning is a big and long game, that's why spaces “play“ with each other, they become vivid with children's drawings on walls or glass. Leisure area turns into a small town with its own castle on the hill and wardrobe as a garden with birds and birdhouses. Library becomes the most important element of welcoming and seeing off from the school, reminding each time that the reader is welcome here. The colour here is the book cover. Unobtrusive, but important are children's credos and goals hanging on walls, because you don't need anything else when you know your aims. The goal is to implement the idea of the interior at minimal cost, while leaving room to continue the game to the school community itself.                                          

Fotografijų autorius: Leonas Garbačauskas.