Apie projektą:

Šalis: Lietuva

Plotas: 135 m2

Restorano „Azzurro“ interjeras sporto klube FP

Pagrindinė užduotis šio interjero sukūrimui buvo – suteikti naują stilistiką naudojant minimalius resursus ir per trumpą laiką. Nes objektas buvo įrengiamas vietoje buvusios kavinės, veikiančiame sporto klube. Nemažiau svarbu buvo išsaugoti jau esančias inžinierines sistemas, patalpos struktūrą, minimaliomis priemonėmis pasiekti maksimalų atsinaujinimo efektą.

The main task of this interior design was to give a new stylistics using mminimum resourrces and short period of time.Because the object was to be used in place of the former cafes in the sports club.In other cases it was important to maintain the existing inknowledge systems, the strukture of the permises, and the maximum revolving effect of the minimum measures.

Nuotraukos: Gerda Baltrūnaitė