VITUKO DURŲ SALONAS

Kuriant „Vituko durų“ salono interjerą, stengėmės sukurti jaukią, namus primenančią atmosferą. Norėjosi, kad salono interjeras neprimintų primityvios durų ekspozicijos, bet greičiau taptų harmoninga erdve, kurioje tarpsta subtiliai integruoti gaminami interjero elementai. Paliktos monolitinės lubos ir matomos inžinerinės sistemos, bei balto teraco grindys interjere tampa ramiu fonu išraiškingam durų, sienos panelių dizainui. Dominuojanti juoda spalva, tai visa rišantis, apjungiantis į bendrą visumą interjero elementas. Kuriant šį interjerą, projektavome ne tik pagrindinius interjero elementus, bet ir pačių eksponuojamų durų, sienų skydų dizainą. Viskas šiame salone pagaminta pagal individualų dizainą, siekiant parodyti gamintojo galimybes ir tuo pačiu sukuriant išskirtinį salono interjerą.

English:

When creating the interior of „Vituko Durų" showroom, we tried to create a cozy, home-like atmosphere. We wanted the interior of theshowroom not to resemble a primitive door exposition, but rather to become a harmonious space with subtly integrated interior elements. Abandoned monolithic ceilings and visible engineering systems, as well as white terraze floors in the interior become a calm background for the expressive design of doors and wall panels. The predominant black color is an all-binding, unifying element of the interior. When creating this interior, we designed not only the main interior elements, but also the design of the exhibited doors and wall panels. Everything in this showroom is made according to an individual design in order to show the capabilities of the manufacturer and at the same time create an exclusive interior of the salon.

Nuotraukos: Leonas Garbačauskas

85