Miglė Skiezgilaitė

Apie projektą:

Šalis: Lietuva
Plotas: 100 m2

Restoranas „Bermudai“

Spragsinti krosnis, pušų apsuptis, autentiški receptai ir vos keletas žingsnių iki jūros, tai „Bermudai“ restoranas Palangoje. Trikampio formos sklype, karkasiniame mediniame name įsikūrusi itališka picerija spinduliuoja paprastumu bei natūralumu. Didžiausias iššūkis – iš anksto suprojektuotame pastate sutalpinti didelį kiekį įrangos, „įvilkti“ į jaukų, naują rūbą (fasadai, apšvietimas, terasa, kiti elementai, interjeras).

Ankštos darbinės erdvės „atidaromos“ – išimamos durys tarp virtuvės ir pagalbinių patalpų bendruomeniškai atmosferai palaikyti. Neapseinama be improvizacijos – apvalus langas atveria anapus restorano salės verdantį gyvenimą su vaizdu į kitą kiemo pusę bei veikia funkciškai kaip indų surinkimo langelis, o plataus baro priekyje įrengta daiktų laikymo sistema – spintelė, galinti sutalpinti didelį kiekį daiktų. Pica gaminama atviroje restorano erdvėje, kuri leidžia stebėti visą procesą iš arti, pasijausti viso to dalimi. Natūralumui ir vietinei dvasiai pabrėžti naudojamas pušies medis – pastato konstrukcija, fasadai, terasa, vidaus apdaila, baldai. Neįprasta griežtų linijų ir apskritų akcentų kombinacija, juodos, baltos, pilkos ir šviesaus medžio koloritas, didžiulės vitrinos, naikinančios barjerą tarp vidaus ir lauko.

English:

Pizza oven, pine forest, authentic recipes and just a few steps to the sea, this is the Bermudai restaurant in Palanga. Located on a triangular plot in wooden house the Italian pizzeria radiates simplicity and naturalness. The biggest challenge is to fit a large amount of equipment into the small space, to ‚wrap‘ it in cozy clothes and have ‚space‘ for creativity. Unusual surprise - the round window opens another life beyond the restaurant hall with a view to the other side of the yard and acts functionally as a window for collecting dishes.The pizza is made in the open space of the restaurant, which allows you to watch the whole process up close, to feel part of it. Pine wood is used to emphasize naturalness - building construction, facades, terrace, interior decoration, some furniture. An unusual combination of strict lines and circular accents, black, gray, white and light wood color, huge windows that break down the barrier between indoor and outdoor.

Nuotraukos: Leonas Garbačauskas, išskyrus 1 ir 4 nuotraukas pagal eilę

57