Vilniaus Tarptautinė mokykla

 

 • Daugiau nei 1,5 metų bendravimo
 • Daugiau nei 5 000 nuotraukų
 • Apie 2 500 kv. m ploto
 • Daugiau nei 10 skirtingų dangų
 • Daugiau nei 50 išskirtinių baldų tipų
 • Daugiau nei 33 skirtingų tipų apšvietimo sistemų
 • Daugiau nei 210 rakinamų spintelių

 

Šis projektas ypatingas ne tik man kai kūrėjai, bet ir ten kuriantiems, besimokantiems ir dirbantiems mokiniams, mokytojams ir visai jų bendruomenei. Į Tarptautinę Vilniaus mokyklos teritoriją koją įkėliau dar ten uoliai dirbant archeologams ir pastatų restauratoriams. Tuomet ji atrodė lyg sugriautas miestas, iš kurio liko tik griaučiai. Tada, dar 2019 metų pradžioje, negalėjau įsivaizduoti, jog labai greitai čia iškils moderni, šiuolaikiška, funkcionali ir, drąsiai galiu teigti, – labai skoninga mokykla. Mokyklos išskirtinumas – šiuolaikiškas požiūris tausoti gamtą. Apgalvotos popieriaus panaudojimo galimybės, apšvietimo, šildymo funkcionalumas, natūralių medžiagų panaudojimas. Ypatinga detalė- tai natūralaus medžio stalai susitikimų kambariuose, kavinės, mokymosi erdvėse, medinės kėdės susėsti pietų prie bendro socialinio valgomojo stalo, taigi daugiausia baldų pagaminta iš medžio lentų ir iš natūralios faneros. Įvairūs iššūkiai ir sprendimų paieškos vedė prie neįtikėtinų rezultatų: pavyzdžiui, lyg ant žemėlapių kontūrais drėkstančių Senamiesčio sienų buvo įkomponuoti augalai. Džiaugiuosi išsaugojusi Senamiesčio palikimą – senas plytų mūro sienas, ne tik puošiančias koridorius, bet ir jungiančias privačią mokytojų darbo erdvę antrame aukšte. Neramino ir tai, kad, statyboms įpusėjus, vaikštant po klasių erdves, jos atrodė pernelyg tamsios.


Kiekviena detalė mokykloje ypatinga:

 • Įėjus į pastatą patenkama į registratūrą, kurios erdvei kurti panaudoti mokyklos (buvusio „Pergalės“ saldainių fabriko) pastogėje rasti balkiai.
 • Mokyklos širdyje – atriume – įrengtos akustinės panelės sukuria puikią akustinę atmosferą. Anot šios srities specialistų, „pagal skaičiavimus pataikėme į dešimtuką“.
 • Asmeninius daiktus galima pasidėti ant natūralių pušies rąstų arba užrakinti juos iš faneros pagamintose spintelėse.
 • Kūrybiniams mokinių darbams eksponuoti iš mokykloje rastų balkių sukurtos degintų ir vaškuotų (kartu sujungtų arba atskirai grupuojamų) balkių instaliacijos.
 • lavos akmens pagaminta mokyklos kavinės praustuvė dar viena interjero detalė, funkcionaliai papildanti valgomojo erdvę.
 • Išskirtinis mansardinis aukštas, kuriame pamokas mokiniai gali ruošti patogiai įsitaisę foteliuose arba tiesiog ant kilimo.
 • Rakinamų spintelių ,,Lockerių’’ skylutės primenančios kažkokį baltų raštą, išties yra kurtos tam, kad spintelei nereikėtų rankenos ir kad ji vėdintųsi.
 • Viešos erdvės mokytojams dirbti kartu arba atskirai.
 • Fotolaboratorija, kurioje gali išryškinti savo analoginės fotografijos nuotraukas.
 • Unikali, daugiau kaip 100 kv. m dizaino studija.

Tarptautinė Vilniaus mokykla – kūrybinga, drąsi mokykla, padedanti realizuoti siekius. Tai – erdvė, kurioje ne tik draugiškos erdvės, bet ir visa bendruomenė kartu su administracija skatina kurti, pasitikėti.

English:

 • More than 1.5 years of communication
 • More than 5,000 photos
 • About 2,500 square meters area
 • More than 10 different coatings
 • More than 50 exclusive furniture types
 • More than 33 different types of lighting systems
 • More than 210 lockers

 

This project is special not only for me as an interior designer, but also for the students, teachers and their whole community who are creating, learning and working there. I set foot in the territory of the Vilnius International School while archeologists and building restorers were still working there. Then it looked like a ruined city with only skeletons left. Then, back in the beginning of 2019, I could not imagine that this building would become a modern, up-to-date, functional and, I can surely say, very tasteful school. The uniqueness of the school is a modern approach to nature conservation. The special details are the natural wood tables in the meeting rooms, cafe, study spaces, wooden chairs for lunch at the common social dining table. Most of the furniture is made of wood and natural plywood. Various challenges and the search for solutions have led to incredible results: for example, plants have been incorporated into the walls of the Old Town, which look like maps on the wall.

Mentionable details/rooms:

 • The reception desk, which was created using balconies found in the shelter of the school (former Pergalė candy factory).
 • Acoustic panels in the heart of the school - in the atrium - create a great acoustic atmosphere. According to experts in the field, "according to calculations, we hit the top ten."
 • Personal items can be placed on natural pine logs or locked in plywood cabinets.
 • Installed burnt and waxed (combined or grouped together) bales were created from bales found at school to exhibit students' creative work.
 • Exclusive attic floor, where students can prepare lessons comfortably in armchairs or just on the carpet.
 • The "Locker" holes in the lockers, which resemble a white pattern, are really designed so that the cabinet does not need a handle and is ventilated.
 • A photo lab where you can highlight your analog photography.
 • Unique, more than 100 square meters. m design studio.

 

Vilnius International School is a creative, courageous school that helps to realize different aspirations. It is a space, where the whole community together with the administration encourage creation and trust.

Nuotraukos: Gedmantas Kropis