Mizgirių gintaro muziejus

„Mizgirių gintaro muziejus“ susideda iš trijų pagrindinių ekspozicinių erdvių: muziejaus erdvės, kurioje yra eksponuojama gintaro kolekcija, galerijos erdvės, kurioje yra eksponuojami meno kūriniai ir gintaro kambario, kuriame yra eksponuojami amatininkų darbai. Erdvėms buvo sukurtos individualios koncepcijos atspindinčios ekspozicijų turinį.

- Muziejus -

Interjero idėja – lytėjimo, šviesų bei akustinio pojūčio dėka sukurti atmosferą įtraukiančią lankytoją į atskirą, pilną atradimų gintaro pasaulį. Atmosfera yra kintanti kartu su interaktyvios ekskursijos tąsa, vedančią lankytoją per gintarmedžio mišką, jūrą ir kopas, per pasakas ir legendas, kartu su žmonėmis atsidavusiais gintarui.

Muziejus suprojektuotas kultūros paveldo pastate, statytame XX a. 4 dešimtmečio pabaigoje – buvusiuose Nidos jaunimo nakvynės namuose. Išlikę seno interjero elementai – dalis perdangos virš pirmo aukšto, mediniai drožinėti stulpai su pjaustytais spyriais – sufleruoja kuriamų interjero elementų medžiagiškumą bei spalvą.

Muziejaus erdvėje gintaras tampa tyrimų objektu, o lankytojas – tyrėju, keliaujančiu erdvėje ir laike, matančiu, girdinčiu, liečiančiu, uostančiu ir išbandančiu mokslininku.

Muziejaus erdvėje, gintaras, retrospektyviai pristatytas kaip reiškinys bei fenomenas, skrupulingai išeksponuotas, išdidžiai užima savo svarbią vietą Lietuvos kultūros kontekste.

- Gintaro galerija -

Galerijos paskirtis – eksponuoti aukštos meninės vertės kūrinius iš privačios Kazimiero ir Virginijos Mizgirių kolekcijos. Interjero mintis – perteikti unikalios vietovės – Nidos, charakterį per žemiško ir dangiško pradų jungtį. Galerijos erdvė yra perskiriama į dvi dalis horizontalioje plokštumoje. Apatinė dalis, masyvi ir skulptūriška, tarsi žemės landšaftas, savo nepertraukiamu perimetru jungia skirtingus ekspozicinius elementus į vientisą struktūrą. Viršutinė dalis – balta, lengva, šviesa pripildyta erdvė - neutralus fonas meno kūriniams, įtraukianti lankytoją savo turiniu.

Šios dvi dalys, turinčios artikuliuotą atskirties horizontą, jungiasi į naują visumą – gintaro ir meno mikrokosmą, uždarą savyje, bet reflektuojantį esantį už lango pasaulį.

- Gintaro kambarys -

Šio kambario interjero koncepcija referuoja į Petro I dingusio Gintaro kambario istoriją. Įėjus pasitinka balta minimalistinė erdvė, kurios paskirtį išduoda nebent gintaru inkrustuoti baldai.

Ekspozicija „atsiveria“ žiūrovui tik priartėjus prie ekspozicinių spintų ir „pasislėpia“ nuėjus nuo jų tolyn. Po baltu šydu slepiasi auksu tviskanti unikalių, amatininkų kurtų, gintaro gaminių ekspozicija. Objektai eksponuojami žalvario fone tuo sustiprinant gintaro vizualines savybes. Šios medžiagos sąmoningai apjungiamos į vieną nedalomą žėrintį micro pasaulį.

English

The Mizgiriai Museum of Amber consists of three main exhibition spaces: the museum space housing the collection of amber, the gallery space where the works of art are exhibited, and the amber room presenting the works of artisans. Each of these spaces has distinct individual concepts depending on the display content.

Museum space.

The idea of the interior is to create an atmosphere that draws the visitor into a separate amber world full of discoveries through tactile, light and acoustic sensations. As the interactive tour continues, the atmosphere is changing leading the visitor through the amber tree forest, the sea and the dunes, through fairy tales and legends, accompanied by people devoted to amber.

The Amber Gallery 

The idea of the interior is to convey the unique character of Nida and area through the unity of earthly and heavenly beginnings. The gallery space is divided into two parts on a horizontal plane. The lower part, massive and sculptural like the earth’s landscape, unites the different expository elements into a single structure with its continuous perimeter.

The Amber Room 

The concept of this interior refers to the history of the still missing Amber Room of Peter I. Upon entering, you are welcomed by a white minimalist space, the purpose of which is prompted by the furniture inlaid with amber.

The exposition "opens up" to viewers only when they approach the exhibition cabinets and "hides from view" as they move on. Under the white veil hides an exposition of unique amber artisan-made items, shimmering with gold. The objects are exhibited against a brass background, thereby enhancing the unique visual properties of amber. These materials consciously form an indivisible glowing micro world. 

Nuotraukos: Norbert Tukaj

133