Garant Boats & Yachts 

„Garant Boats & Yachts“ įsikūrė šalia Pauliaus Lindenau laivų statyklos esančiuose „Vakarų Baltijos laivų statyklos“ patalpose. Patalpos padalintos į dvi dalis. Viena dalis skirta prekybai, kita smulkiam katerių remontui. Pastatas ilgą laiką buvo apleistas ir naudotas kaip sandėlis. Jį remontuojant, interjere buvo išsaugotos autentiškos metalinės stogo konstrukcijos, atkurtas raudonų plytų sienų mūras. Stengtiantis nesuskaidyti bendros pastato erdvės, patalpos atskirtos siena su didele susiveriančia stiklo vitrina. Nauji interjero elementai parinkti taip, kad susilietų su išlikusiomis istorinėmis ar atkurtomis erdvės detalėmis. Metalinei stogo konstrukcijai nudažyti panaudota tamsiai pilka spalva, naudojama ir prekybiniuose balduose. Posėdžių patalpą nuos bendrpos salės atitveriančios vitrinos irgi su tokios pačios spalvos profiliais. Abiejose patalpose išlietos šviesiai pilkos spalvos pramoninio betono grindys vizualiai apjungia visą interjerą į vieną visumą. Tuo pačiu jos leidžia patogiai transportuoti katerius iš vienos erdvės į kitą. 

English

"Garant Boats & Yachts" is located in the premises of the "The Western Shipyard Group" located next to the Paulius Lindenau Shipyard. The premises are divided into two parts. One part is for trade, the other for small boat repairs. The building was abandoned for a long time and was used as a warehouse. During its renovation, the authentic metal roof structures were preserved in the interior, and the red brick wall masonry was restored. In an effort not to divide the general space of the building, the areas are separated by a wall with a large hinged glass showcase. The new interior elements are selected to blend in with the remaining historical or restored details of the space. A dark gray color was used to paint the metal roof structure, which is also used in commercial furniture. The glass wall that separates the meeting room from the common room also has profiles of the same color. The light gray industrial concrete floor poured in both rooms visually unites the entire interior into one whole. At the same time, they allow you to comfortably transport boats from one space to another.

Nuotraukos: Ramūnas Manikas

59