Looks by Grožio namai Sfinksas

LAIKAS SAU

Tik iš pirmo žvilgsnio projektavimas ir grožio paslaugų industrija yra dvi skirtingos veiklos sritys – iš tiesų, abi veikia estetikos pricipais, todėl, pasitelkdami savo sukauptas žinias bei įsiklausę į kliento norus, sukūrėme grožio salono erdvę, kurioje ergonomika nesilanksto dizainui, o stilistiniai sprendimai – patogumui.

Apsilankymas grožio salone – tai laikas sau, tad, pasitelkiant interjero dizaino sprendimus, reflektuota atostogų lengvumo nuotaika: vėjo plazdenimas, jūros gylis, mėlis bei lengvos, pėdas glostančios bangos. Šią viziją įgyvendinti padėjo ypatingos, neatsikartojančio rašto keramikos, melsvos spalvos salono grindys.

Interjeras alsuoja ramybe, gaiva ir darna – visa tai ypač svarbu kokybiškam poilsiui, taigi, vietoje įprasto registratūros baldo, salone įkurdinta lengva kolonos konstrukcija, deranti su priešais esančia vientiso marmuro plokšte ir plastiškų formų paneliais dekoruota siena.

Lengvumo salono erdvei suteikia ir grakštūs „moldingai“, o elegancijos – klasikiniai, natūralaus medžio lukšto baldai. Be abejonės, akys krypsta ir į prabangiai dekoruotas akmens imitacijos sienas bei įrėmintus tonuotus veidrodžius.

Taip pat didelis dėmesys buvo skirtas salono apšvietimui – sukurti bendro, zoninio bei paslėpto apšvietimo scenarijai. Jie leidžia lengvai sukurti jaukią nuotaiką, neprarandant apšvietimo kokybės, tad kirpėjai ar makiažo meistrai gali lengvai pasirinkti optimalų apšvietimo variantą. Trumpai tariant, pavyko sukurti išties harmoningą erdvę, kurioje patogu dirbti meistrams ir gera lankytis klientams.

TIME FOR YOURSELF

At first glance, design and the beauty service industry are two different activities areas - in fact, both operate according to the principles of aesthetics, therefore, using their accumulated knowledge and after listening to the wishes of the client, we created a beauty salon space in which ergonomics do not bend for design, and stylistic solutions for comfort.

Visiting a beauty salon is time for yourself, so with the help of interior design solutions, reflected the lightness of the holiday mood: the fluttering of the wind, the depth of the sea, sand and light, waves caressing your feet. The realization of this vision was helped by special, unrepeatable writing ceramic, bluish-colored salon floor.

The interior is filled with peace, freshness and harmony - all this is especially important for quality rest, so instead of the usual reception furniture, a light column structure is placed in the cabin, which is compatible with the opposite wall is decorated with a solid marble slab and panels of plastic forms.

Lightness of the salon space is also provided by graceful "moldings", and elegance by classic, natural wood veneer furniture. Undoubtedly, the eyes also turn to the luxuriously decorated stone imitation walls and framed tinted mirrors. A lot of attention was also paid to the interior lighting - to create general, zonal and hidden lighting scenarios. They make it easy to create a cozy mood without losing it lighting quality, so hairdressers or make-up artists can easily choose the optimal one lighting option. In short, we managed to create a truly harmonious space in which it is convenient for craftsmen to work and it is good to visit customers.

Nuotraukos: Leonas Garbačauskas

304