Skirmantė Vaitkevičiūtė

Apie projektą:

Studija: Ekspozicijų sistemos
Šalis: Lietuva
Plotas: 300 m2

Lazdijų laisvės kovų muziejaus interjeras ir ekspozicija

Laisvė nėra duotybė – tai mūsų kasdienė pareiga, kurią turime įprasminti savuoju darbu, tikėjimu ir susitelkimu. Kova už laisvę – ne praeities sąvoka... 

Laisvės kovų muziejus ne tik pasakoja, kaip mūsų tėvai ir seneliai gynė Lietuvos laisvę, bet ir kelia klausimus: „O kaip gi aš? Kokia mano pareiga?“ 

Šiai idėjai atskleisti, pasirinktas sendintas veidrodis, kuriame galima pamatyti ir praeities žmonių nuotraukas, jų laiškus, dokumentus, ir savo paties atvaizdą. Veidrodis transformuoja erdvę, padarydamas ją neatpažįstamą, besikeičiančią – vaizdai kinta priklausomai nuo žiūrėjimo kampo. Lankytojas žiūrėdamas į pasakojamas istorijas nuolat mato ir save – kaip šios istorijos dalyvį. Žmonės iš praeities (vidinės veidrodžio pusės) tarsi klausia lankytojo – „o kaip elgtumeisi tu?“ 

Kovos, destrukcijos jausmui, įtampai sustiprinti naudojamos asimetriškos, netaisyklingos, baldų, plokštumų formos. Kartu su veidrodžiu derinamas sendintas metalas, grubus betonas. 

English

Freedom is not a given - it is our daily duty to make it meaningful through our work, faith and focus. The struggle for freedom is not a concept of the past...

The Freedom Struggle Museum must not only tell how our fathers and grandfathers defended the freedom of Lithuania, but also raise questions: "What about me? What is my duty?”

To reveal this idea, an aged mirror was chosen, where you can see photos of people from the past, their letters, documents, and your own image. The mirror transforms the space, making it unrecognizable, changing - images change depending on the viewing angle. The visitor, looking at the stories told, constantly sees himself as a participant in this story. People from the past (the inner side of the mirror) seem to ask the visitor - "how would you behave?"

Asymmetrical, irregular shapes of furniture and planes are used to intensify the feeling of struggle, destruction, and tension. Aged metal and rough concrete are combined with the mirror.

Nuotraukos: Skirmantė Vaitkevičiūtė