Melga autoservisų naujas veidas

Autoservisų tinklą sudaro 12 skirtingo periodo ir stilistikos pastatų visoje Lietuvoje, todėl teko sukurti bendrą interjero stlių visiems „taškams“. Klientų aptarnavimo zonoje, priklausomai nuo geografinės padėties, pasitelkus architektą/dailininką Jurijų Taubkiną ant sienos pavaizduojama šios vietos interpretacija erdvinio žemėlapio grafiniu atvaizdavimu. Autoriaus interpretacija leidžia lankytojui pasiūlyti į savo įprastą vietą pažvelgti kitokiu rakursu, nes atpažįstami pastatai ir gatvės sąmoningai sumaišomi. Interjero apdailos medžiagos ir „firminė“ Melgos prekybinė įranga suderinta taip, kad kiekviename salone ji harmoningai dera. Sukurta jauki, moderniais baldai apstatyta, laukiamojo zona, kurioje galima pavartyti čia pat esančių knygų arba spaudos. Šis interjeras puikiai dera ir su Melgos darbuotojų vertybėmis: malonus, greitas ir profesionalus aptarnavimas.

Melga Auto Service's New Image

The auto service network comprises 12 buildings with different periods and styles throughout Lithuania, necessitating the creation of a common interior style for all 'points.' In the customer service area, depending on the geographical location, architect/artist Jurijus Taubkinas depicts the place's interpretation with a graphical representation of a spatial map on the wall. The author's interpretation allows visitors to see their familiar place from a different perspective, as recognizable buildings and streets are deliberately mixed. Interior finishing materials and the 'branded' Melga merchandise are coordinated in such a way that they harmoniously blend in each showroom. A cozy, modernly furnished waiting area has been created, where visitors can browse through books or periodicals conveniently located there. This interior seamlessly aligns with Melga employees' values: pleasant, fast, and professional service."

Nuotraukos: Darius Gumbrevičius

156