Plas reformer studio

„Meilė puikiam kūnui pagimdo puikias mintis“ 

Kaip padaryti daug, sudėti visą reikiamą funkciją ir neperkrauti. 

Tai buvo funkcinė užduotis, kuri privedė prie minties grįžti į išeities tašką – dėl ko visa tai darome. 

„Meilė puikiam kūnui pagimdo puikias mintis“. Idėja išsakyta prieš daugybę amžių, bet iš esmės žmogaus prigimtis nekinta, tad šiandien tai vienodai aktualu. 

Meilė puikiam kūnui tapo studijos interjero koncepcijos raktu. Subalansuotos tarpusavyje pasirinktos medžiagos, tikslus išdirbtas kiekvienas linkis bei linija, dėmesys kiekvienai detalei – leido suvaldyti visą reikiamą funkciją, ir sukurti tobulo „kūno“ estetiką. Interjero aplinkoje norėjome užkoduoti galimybę skleistis žmogaus grožiui, per kūno pasitikėjimą.

Pasirinkome aiškių išgrynintų geometrinių formų su plastiškais elementais kryptį, kur darniai išreikšta medžio, akmens bei tekstilės visuma. Nedideli linkiai interjere, simbolizuoja kūno formų plastiką, tiesios ir tikslios linijos – kūno tvirtumą, medžio bei akmens faktūros- įkvėpimą, kurį atsinešame iš gamtos. Neveltui studijos poilsio erdvėje svarbi vieta skirta augalams, kurie integruoti į aplinką, ne kaip atsitiktiniai elementai, bet kaip interjero dalis. Juk augalą kaip ir kūną privalu prižiūrėti, kad jis skleistų harmoniją aplink save.

English

“Love for a great body gives birth to great thoughts”. 

The task was to create spaces for physical activity and recreation that are functional but also minimalistic. That led us to the idea of going back to the initial point of view - what are we doing all of this for.

“Love for a great body gives birth to great thoughts” - is a famous phrase. It is still relevant today because human nature does not change that much. Loving your body also means loving your mind.

The balance of wellbeing between body and mind was the main idea while creating this interior concept. “The perfect body” aesthetics was created by thoroughly selected natural materials, intentional placement of every line and curve, and attention to detail. It is a place for people to fall in love with their bodies while also feeling motivated and calm.

Wood, stone and textile, which are the main materials used in the design, represent nature which in itself is an inspiration and a source of strength. In the recreational space of the gym you can see a lot of plants which were integrated into the space with careful consideration. This is where visitors are going to feel relaxed and re-energised.

Nuotraukos: Leonas Garbačauskas

223