Apie projektą:

Bendraautorė: Indrė Ankudavičienė
Šalis: Lietuva
Plotas: 1000 m2

Geriausias visuomeninis interjeras

Lietuvos Valstybinio Simfoninio orkestro koncertų salė

Simfoninio orkestro salė visų pirma orientuota į klausytoją. Pagrindinė užduotis buvo išgauti visiškai naują akustinę kokybę tinkamą simfoniniam orkestrui pagal aukščiausius standartus. Statinys ir projektuojama erdvė, nėra nauja. Tai gana sudėtingų geometrinių formų tūris. Mes pasirinkimome, „lego konstruktoriaus“ filosofiją. Konsultuodamiesi su akustikais (projekto akustinę dalį rengė „Akustika plius“ komanda) išdirbome kelis tipinius elementus (rombus, trikampius, lygias, rifliuotas plokštumas) ir tik tada iš jų pradėjome konstruoti interjerąTurėdami atskiras detales, jas keisdami vietomis, ten kur reikia pridėdami, kur reikia atimdami gavome akustiškai ir estetiškai subalansuotą rezultatą.

English

The symphony orchestra hall is primarily focused on the listener. The main task was to obtain a completely new acoustic quality suitable for a symphony orchestra according to the highest standards. The building and the projected space are not new. It is a volume of rather complex geometric shapes. We choose the "lego constructor" philosophy. In consultation with acousticians (acoustic part of the project prepared by the "Akustika plus" team) we worked out several typical elements (rhombuses, triangles, smooth, ribbed plane) and only then we started to construct the interior from them Having individual parts, they by changing places, where necessary by adding, where necessary by subtracting, we got acoustically and an aesthetically balanced result.

Nuotraukos: Leonas Garbačauskas

347