Visuomeninis Nr. 88 2011

Užkandžių baras įrengtas Vilniaus sienamiesčio gotikiniame rusyje. Vykdant rekonstrukciją buvo atstatyta pirminė rūsių erdvė ir planinė struktūra.
Fotografijų autorius: Raimundas Urbakavičius.