Energinio naudingumo sertifikatas - tai dokumentas, kuriame nurodoma, kiek energijos reikia pastatui eksploatuoti. Šiame straipsnyje aptarsime, kokie duomenys yra pateikiami tokiame dokumente ir kur reikia kreiptis norint jį gauti. 

Kas yra energinio naudingumo sertifikate?

Energijos sertifikatas (dar vadinamas energetiniu pasu) nurodo pastato energijos poreikį, taigi ir informuoja apie jo energetinį standartą. Dokumente apskaičiuojamas metinis energijos suvartojimas ir sąnaudos, kurias sudaro:

  • šildymo sistema;
  • oro kondicionavimas;
  • ventiliacija;
  • karštas vanduo;
  • visų patalpų apšvietimas.

Skaičiavimai atliekami remiantis parametrais, būdingais atskiriems įrenginių tipams, t. y. darant prielaidą, kad suvartojamas standartinis kiekis (skaičiavimo metodas) arba pagal faktinį suvartojimą (sunaudojimo metodas). Kaip nesunku nuspėti, vienaip atrodys pastato, kuris pastatytas naudojant tradicines technologijas, ir kitaip namo, kuriame naudojami energiją taupantys sprendimai apskaičiavimai. Didėjant socialiniam ekologiniam sąmoningumui ypač svarbi šio dokumento dalis yra neatsinaujinančios pirminės energijos ir galutinės energijos paklausa.

Kam reikalingas energinio naudingumo sertifikatas?

Energinio naudingumo sertifikatas yra absoliuti būtinybė, jei ketiname sudaryti bet kokį sandorį susijusį savo nekilnojamuoju turtu.

Taigi, jis mums reikalingas:

  • norint parduoti namą ar jo dalį;
  • norint išnuomoti namą ar jo dalį;
  • valdžios ir teismų pastatams (daugiau kaip 250 kv. m), t. y. tokiems, kuriuose susirenka daug žmonių.

Reikėtų nepamiršti, kad reikalavimas pateikti energijos vartojimo sertifikatą tenka nekilnojamojo turto pardavėjui arba nuomotojui. Dokumentas pridedamas prie notarinio akto. Jei ši pareiga nevykdoma, pirkėjas arba nuomotojas turi teisę reikalauti, kad dokumentai būtų papildyti. Svarbu į tai atkreipti dėmesį, nes delsimas gauti energinio naudingumo sertifikatą gali reikšti nesąžiningus pardavėjo ketinimus. Pavyzdžiui, noras nuslėpti pastato defektus, kurie lemia nepalankius energijos rodiklius.

Kur gauti energinio naudingumo sertifikatą ir kas jį išduoda?

Pastato energinio naudingumo sertifikatas parengiamas ir išduodamas vadinamojo energijos auditoriaus, t. y. asmens, turinčio teisę projektuoti statybos pramonėje (projektuoti, atlikti apdailą, montuoti ir t. t.). Matavimus taip pat gali atlikti šių fakultetų absolventai: aplinkos inžinerijos, statybos, energetikos, architektūros, pateikę prašymą į asmenų, turinčių teisę rengti energinio naudingumo sertifikatus, registrą. Norint gauti teisę išduoti pažymėjimus ir būti įtrauktam į sąrašą, taip pat būtina pateikti pažymą apie teistumo nebuvimą.

Greitus matavimus ir efektyvų dokumentų paruošimą gali garantuoti specializuotos įmonės, užsiimančios šios srities veikla.

 

#Naudingi patarimai

2022-11-22