Kviečiame į kvalifikacijos kėlimo renginius

„Alternatyvių energijos šaltinių diegimas statomuose ir renovuojamuose objektuose:
 skatinimas, dotavimas, diegimo problemos ir sprendimo būdai“


Priėmus ,,Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą‘‘ bei 2012 metais pradėjus įsigalėti poįstatyminiams aktams, atsiranda daug daugiau realių galimybių objektuose diegti atsinaujinančius energijos šaltinius.
Tačiau, kaip parodė atlikta EKOcentro renginių klausytojų-architektų apklausa, tiek patiems specialistams, tiek  šia tema labai aktyviai besidomintiems klientams kyla daug su tuo susijusių klausimų.

Šis EKOcentro organizuojamas kvalifikacijos kėlimo renginys leis šiuos atsakymus sužinoti iš pirmųjų, t.y. Energetikos ministerijos, asociacijų, konsultuojančių bei įmonių-sistemų diegėjų lūpų.

Renginiai vyks:

Klaipėdoje – gruodžio 1 dieną, Kaune-gruodžio 8 dieną, Vilniuje–gruodžio 16 dieną.

Visus  pranešimus (bet kuriame iš renginių) išklausę architektai gaus kvalifikacijos kėlimą patvirtinančius pažymėjimus.

Detali renginio programa, dalyvavimo sąlygos ir registracija į renginį:
 

 

KLAIPĖDA 

Data - 2011 m. gruodžio 1 diena

Vieta - LAS Klaipėdos apskrities organizacija (Daržų10/Bažnyčių 4, Klaipėda)

Registruotis

Laikas

Programa

12.00-12.15

Registracija

12.15-12.20

Dalyvių pasveikinimas. Programos pristatymas
Rasa Buslavičienė, VŠĮ „Aplink tave“ direktorė

12.20-13.00

 

Atsinaujinančių šaltinių naudojimo  reikšmė įgyvendinant Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą. Skatinimas ir dotavimas 2012 metais
LR Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos šaltinių skyriaus vedėja Viktorija Sankauskaitė

13.00-14.00

Pasauliniai fotovoltinės energijos sprendimai  ir jų pritaikymas  Lietuvoje
Mindaugas Jaruševičius, UAB ,,Reenpro, Saint Gobain Solar Pro partneris

14.00-14.20

Kavos pertrauka 

14.20-15.50

Fotoelektros sistemų projektavimas ir diegimas naujame bei renovuojame pastate: ką turi žinoti architektas
Algirdas Jacunskas, UAB ,,Informacinių technologijų pasaulis‘‘(ITP) 

15.50-16.20

Alternatyvių energijos šaltinių panaudojimo renovuojamuose namuose galimybių analizė“
Vilandas Meškauskas, UAB ,,Alternatyvi energija“ 

16.20-17.40

Alternatyviųjų  šaltinių  prijungimo prie skirstomųjų tinklų problematika ir sprendimo būdai
Dr. Vytautas Sučila, KTU Atsinaujinančios energetikos centras 

17.40...

Kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų įteikimas,  diskusija

 

Registracija į renginį 

 Renginio klausytojo mokesčiai:
,,Žaliąsias architektūros ir dizaino knygas‘‘ turintiems EKOcentro buvusių  renginių klausytojams,  LAR ir LAS nariams – 90 Lt (PVM netaikomas).
Kitiems klausytojams - 129 Lt (PVM netaikomas).

(Už šį mokestį  ,,Žaliųjų  architektūros ir dizaino knygų‘‘ dar neturintiems architektams jas padovanosime). Apie  norą turėti šias knygas reikia pranešti registracijos metu. (Ši knyga - tai teminis segtuvas ekologiškų-ekonomiškų sprendimų informacijai kaupti).

Užsiregistravus, mokestį iki lapkričio 29 dienos reikia pervesti į VŠĮ ,,Aplink tave” (Įmonės kodas 302425316) sąskaitą: LT947300010118136216, bankasAB „Swedbank”,banko kodas 7300
nurodant:  už renginį ,,Atsinaujinanti energetika.Klaipėda".

Po renginio klausytojams bus įteikti LAS patvirtinti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.
Pageidaujantiems bus įteiktos sąskaitos.

Telefonas pasiteiravimui: 8 652 84 649.

..........................................................................................................................................................................