LXIII Vilniaus aukcione – keturių svarbiausių lietuviško pajūrio vietovių istorijos

Vilniaus aukciono namų nuotr.

 

Kviesdami šiais metais poilsiauti ne užsienyje, o lietuviškame pajūryje, Vilniaus aukciono namai būtent čia pristatys vasarišką ir atostogomis prie jūros dvelkiančią LXIII Vilniaus aukciono kolekciją. 2020 m. rugpjūčio 1 d. Palangoje įsikūrusiame Antano Mončio namuose-muziejuje vyksiančiose meno varžytuvėse tarp specialiai pajūriui atrinktų marinistinių peizažų su jūra, uostais, tiltais, prieplaukomis bei žvejais bus galima pamatyti ir itin retai pasitaikančių autorių darbų, nustebinsiančių ne vieną meno žinovą.

 

Jalmaras Hansonas (Hjalmar Hansson) – Krymo vaizdas (1921)


„Kiek kitokios, nei sostinės, pajūrio ir atsipalaidavusio kurorto vibracijos sąlygoja ir kiek kitokią kolekciją: joje – gausu peizažų, šviesių ir džiugių spalvų. Bet kompromisų meninei vertei nėra: pristatyti autoriai yra žinomi ir reikšmingi, o jų darbai – kokybiški, net jei plėtojamos temos ir lengvesnės“, – teigia Vilniaus aukciono namų vadovė, dailėtyrininkė dr. Simona Skaisgirytė-Makselienė.

Simboliška, kad septintą kartą pajūryje rengiamo Vilniaus aukciono kolekcija ir suskirstyta į septynias temas, o iš viso ją sudaro 160 lotų – tapybos ir grafikos kūrinių, fotografijų ir kitų kolekcinių meno kūrinių. Daugelis jų susijęs ir pasakoja keturių svarbiausių lietuviško pajūrio vietovių – Palangos, Klaipėdos, Kuršių Nerijos ir Kretingos – istorijas.

Tiesa, vienas ryškiausių LXIII Vilniaus aukciono darbų vaizduoja efektingą pajūrio peizažą, tačiau ne Lietuvoje. Tai – Vilniuje gyvenusio ir net keliose gimnazijose piešimo pamokas dėsčiusio švedų kilmės tapytojo Jalmaro Hansono (Hjalmar Hansson, 1864–po 1932) viena tipinių drobių „Krymo vaizdas“ (1921), kurios pradinė kaina – 9,8 tūkst. eurų. Baigęs Peterburgo Centrinę barono Štiglico techninio piešimo mokyklą, dailininkas Lietuvoje buvo labai vertinamas ir savo laikmečiu – yra žinoma, kad 1912 m. Vilniaus dailės draugijos surengtoje parodoje jo kurti peizažai buvo nupirkti už tuo metu neįtikėtinai didelę kainą – net 769 rublius. Beje, Vilniaus dailės draugijai tuo metu priklausė įvairių tautybių dailininkai, o J. Hansonas buvo įvardijamas vienu aktyviausiu nariu kartu su Juozapu Bałzukiewicziumi, Stanislovu Filibertu Fleury, Antanu Žmuidzinavičiumi ir kt.

Pajūryje vyksiančio aukciono intrigą kurstys ir dar du ypatingi darbai. Tai – dailininko Jono Čeponio (1926–2003) kūrinys „Laivai uoste“, įkainotas pradine 9 tūkst. eurų kaina bei šiuo metu labiausiai ieškomo autoriaus Petro Kalpoko (1880–1945) nedidelio formato drobė „Birutės kalnas Palangoje“ (1924), kurios pradinė kaina siekia 6,9 tūkst. eurų. Tai – dar ankstyvajam kūrybos periodui priskiriamas šio dailininko darbas, nutapytas tuo metu, kai P. Kalpokas grįžo iš Italijos į Lietuvą ir kartu su bendraminčiais ėmė kurti Kauno meno mokyklą. Kitoje kūrinio pusėje paliktas užrašas byloja, kad šis paveikslas tais pačiais metais, kai buvo nutapytas, tapo dailininko dovana artimam žmogui.

„Paprastai Vilniaus aukcionas pajūryje yra kiek kitoks nei sostinėje, tačiau išties bus įdomu pažiūrėti, ar tie vėjai, kurie siautė paskutiniame aukcione, pučia ir Palangoje“, – sako dr. S. Skaisgirytė-Makselienė.

 

Petras Kalpokas – Birutės kalnas Palangoje (1924)

 

LXIII Vilniaus aukcionas, svečiuodamasis Palangoje, tradiciškai atiduoda duoklę Nidos kolonijos menininkams. Ši rubrika primena nuo XIX a. II p. iki Antrojo Pasaulinio karo Nidoje veikusią vokiečių ir lietuvių dailininkų neformalią bendruomenę, kurios nariai tapė Kuršių Nerijos peizažus. Yra žinoma, kad čia tapė per 200 dailininkų, o nemaža jų darbų kolekcija buvo sukaupta 1867 m. Skruzdynėje įkurtame Hermanno Blode‘s viešbutyje, kuris buvo tapęs kolonijos centru. Tačiau atėjus karui, įspūdinga paveikslų kolekcija buvo sunaikinta, dingo ir daugelio čia kūrusių dailininkų darbai. Dėl šios priežasties aukcione pristatomų autorių Willio Wolfermanno (1887–1945), Hanso Gleissnerio (1880–1935), Alfredo Teichmanno (1903–1980) ir E. Lindhardto Conradseno (XX a. I p.) kūriniai yra vertinami ir kaip retai pasitaikantys reikšmingo meno istorijos periodo liudininkai.

Pajūrio aukciono gerbėjams patiks ir įprastos rubrikos, kuriose pristatoma marinistika, Lietuvos dailė ir grafika, išeivijos dailė bei kitų šalių menas, dėl paprastos priežasties – galimybės pamatyti tuos autorius, kurių darbai dalyvavo parodose ir pastaruosius kelis mėnesius puošė ne vieną sostinės galeriją ir muziejų. Tai – Linas Leonas Katinas, Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, Viktoras Paukštelis ir kt.

O tie, kurie domisi Kretingos miesto istorija, stabtelės prie rubrikos „Varia Lituanica“. Joje be kitų įdomių lotų šį kartą pateikiama ir gausi XX a. 3–4 deš. fotografijų kolekcija, vaizduojanti ne vieną svarbų to meto Kretingos miesto objektą – O. Vaišvilaitės knygyną, Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios vargonus, Pranciškonų valgyklą, turgų, geležinkelio stotį, muitinę, policijos nuovadą ir kt.

Tradiciškai Palangoje surengtame Vilniaus aukcione pristatomi ir kiti gerai žinomi autoriai, tai – Valentinas Antanavičius, Rimas Zigmas Bičiūnas, Jonas Buračas, Juzefa Čeičytė-Juta, Stasys Eidrigevičius, Pranas Gailius, Adomas Galdikas, Leonardas Gutauskas, Česlovas Janušas, Vladas Karatajus, Vytautas Kasiulis, Rūta Viktorija Katiliūtė, Ramazanas Krinickas, Pranas Lapė, Jonas Mackevičius, Jūratė Mykolaitytė, Antanas Mončys, Vygantas Paukštė, Adolfas Reimeris, Antanas Rūkštelė, Leonas Strioga, Arvydas Šaltenis, Mikas J. Šileikis, Antanas Tamošaitis, Solomonas Teitelbaumas, Vitolis Trušys, Leonardas Tuleikis, Eduardas Urbanavičius, Povilas Ričardas Vaitiekūnas, Teodoras Kazimieras Valaitis, Eugenijus Varkulevičius, Zenonas Varnauskas, Kazimieras Žoromskis ir kt.

LXIII VILNIAUS AUKCIONO DATOS
 

Antano Mončio namai-muziejus (S. Daukanto g. 16, Palanga)

Ekspozicija: Liepos 29–rugpjūčio 1 d. nuo 11 iki 17 val.

Aukcionas: Rugpjūčio 1 d. 18 val.

Katalogo peržiūra ir registracija aukcionui: www.menorinka.lt