Kartu su pavasariu į mūsų gyvenimus atkeliaujantis ir 2023 m. kovo 24 d. Samuelio Bako muziejuje vyksiantis LXXVI Vilniaus aukcionas atsineša ir itin gausų bei įvairialypį meno kūrinių ir vertybių rinkinį. Šįkart didžioji jo dalis orientuota į kolekcininkus ir atminties saugojimo vietas – daugelis lotų verti išsamių menotyrininkų tyrimų.

Stebins tiek viso aukciono rinkinys, tiek atskiros rubrikos, tiek absoliučios retenybės, tokios kaip dailininkės Liucijos Balzukevičiūtės (Łucja Bałzukiewiczówna, 1887–1976) tapyti du Vilniaus bažnyčių interjerai, kunigo Pijaus Brazausko (1905–1990) prieškarinis simbolistinis darbas „Angelas“, negausi Raimundo Sližio (1952–2008) grafika, iš Pietų Amerikos parkeliavusi Mato Menčinsko (1896–1942) skulptūra „Indėno galva“, dailininko Alberto Žameto (?, 1821–1877) teptukui priskiriamas mergaitės prie verpstės portretas, taip pat – XVIII a. cinko indų rinkinys ir beveik pilnas Vydūno leistų žurnalų komplektas.

„Kažkada vienas JAV filantropas, siekdamas išsiaiškinti, ką verta remti jo labdaros fondui, buvo užsakęs mokslinį tyrimą, kuris padėtų išsiaiškinti, kaip, kokiomis sąlygomis kinta žmonių vertybės. Tyrimo išvada buvo savotiškai bauginanti: paaiškėjo, kad greičiausiai ir radikaliausiai žmonių vertybės kinta… per karą, po karo. Gal net ne kinta, bet atsistato į kažkokį labai fundamentalų atskaitos tašką. Menas yra viena tų fundamentalių vertybių, todėl visi, kurie prisiliečia prie meno – ar jį kurdami, ar saugodami, ar tiesiog juo gyvendami – yra labai privilegijuoti, nes jie turi tokią labai specialią prieigą prie tos vertybinės ašies. Ašies, kuri karo akivaizdoje ir sąlygomis tik sustiprėja, įsitvirtina, padeda išgyventi ir išlikti“, – sako Vilniaus aukciono namų vadovė, menotyrininkė dr. Simona Skaisgirė, pridurdama, kad visų šiame aukcione esančių meno kūrinių amžina pozityvi energija yra dedikuota visiems Ukrainos gynėjams, nes mūsų vertybės – tos pačios.

Kaip ir dera sostinės vardu pavadintame aukcione, vykstančiame garbingą jubiliejų šiais metais švenčiančiame mieste, pirmoji rubrika Vilniaus tematikai. Tarp keliolikos sostinės ikonografiją pristatančių lotų itin išsiskiria Stepono Batoro universiteto Dailės skyrių baigusio grafiko Leono Kosmulskio (1904–1952) raižyti kūriniai sostinės architektūros motyvais, ankstyvame kūrybos etape neįprasta technika – sausa adata – atliktas Tado Kuliševičiaus (Taseusz Kilusiewicz, 1899–1988) kūrinys „Vilnius“ (1925), kultūros vertybėmis pripažintos Vilniaus piešimo mokyklos auklėtinio, dailininko Adomo Miendzyblockio (Adam Międzybłocki, 1883–1956) akvarelės, jau minėti Olgos Boznańskos mokinės, su Ferdinandu Ruščicu kūrusios dailininkų sambūrį „Vilniaus cechas“, Vilniaus bažnyčių restauratorės, tapytojos L. Balzukevičiūtės bažnytinius interjerus atspindintys paveikslai.

Pasidžiaugti Vilniaus tematika galės ir istorinės fotografijos mylėtojai – rubrikoje „In focus: Vilnius mon amour“ jie ras Jano Bulhako (Jan Bułhak, 1876–1950) fotografijų bei itin gausų atvirukų su sostinės vaizdais rinkinį.

Vilniaus tematiką tęs kita rubrika „In focus: Vilniaus lenkų dailė“. Joje fokusas kryps į Vilniaus piešimo mokykloje studijavusio dailininko Pranciškaus Čebatorevičiaus (Franciszek Czebotarewicz, XIX a. II p. – XX a. I p.), Stanislovo Bohušo–Siestšencevičiaus (Stanisław Bohusz–Siestrzeńcewicz, 1869–1927), Stanislovo Roličiaus (Stanisław Rolicz, 1913–1997), Marijono Kuliešos (Marian Kulesza, 1878–1943), Bronislovo Jamonto (Bronisław Jamontt, 1886–1957) ir kitų autorių kūrinius.

Dar dvi Vilniaus aukciono „In focus“ rubrikos skirtos kelių autorių rinkiniams. Vienas jų – skulptūrą studijavęs, tačiau įvairių žanrų kūrinių sukūręs menininkas Teodoras Kazimieras Valaitis (1934–1974). Dažnai pristatomas kaip neoklasicistas, mėgęs mitologines temas ir motyvus, taikęs pokubistinės stilizacijos principus, telkęs dėmesį į siurrealizmo iracionalumą, šis autorius jam dedikuotoje rubrikoje atsiskleis pirmiausia kaip novatorius savo ir esamajame laikmetyje.

Kitoje autorinėje fokuso rubrikoje susirinks menininkų Uogintų šeima: Bronė Mingilaitė–Uogintienė (1919–1983), Bronius Uogintas (1913–1988), Bronius Uogintas (jaunesn., 1946–2013) ir Gintarė Uogintaitė (1955–2016). Visi skirtingi savo stilistika, bet ir panašūs šviesa, spalva, mintimis.

Liucija Balzukevičiūtė – Karalių koplyčia Vilniaus katedroje (1913)

Raimundas Sližys – Žmogus pakėlęs koją (1983)

Teodoras Kazimieras Valaitis – Dūdorius (1968)

Tradiciškai LXXVI Vilniaus aukciono rinkinio rubrikos „Lietuvos dailė“, „Lietuvos grafika“, „Išeivijos dailė“ ir „Litvakų dailė“ pristatys daugelio jau pamėgtus autorių vardus. Tai – Augustinas Savickas (1919–2012), Leonardas Tuleikis (1939–2014), Audronė Petrašiūnaitė, Linas Katinas (1941–2020), Šarūnas Sauka, Stasys Jusionis (1927–2022), Aloyzas Stasiulevičius, Raimondas Regimantas Martinėnas, Rimas Zigmas Bičiūnas, Artūras Šlipavičius–Šlipas, Sigita Maslauskaitė–Mažylienė, Adomas Galdikas (1893–1969), Adomas Varnas (1879–1979), Ona Dokalskaitė–Paškevičienė (1912–2007), Maksas Bandas (Max Band, 1900–1974), Rafaelis Chwolesas (Rafael Chwoles, 1913–2002), Michel Kikoïne (1892–1968), Algimantas Švažas (1933–2003), Jūratė Stauskaitė, Saulė Kisarauskienė, Aspazija Surgailienė (1928–2011), Gerardas Šlektavičius, Marius Liugaila (1953–2013) ir kt.

„Tiesa, įspėsime nepasimesti ir atidžiai peržiūrėti šias rubrikas, nes nors šių autorių vardai – žinomi ir pažinti, tačiau tarp jų kūrinių bus daug netikėtumų tematikos, stiliaus, technikos prasme“, – sako dr. S. Skaisgirė.

Atradimų bei netikėtumų žada ir kitos rubrikos „Skulptūra ir taikomoji dailė“, „Varia Lituanica“, „Knygos, leidiniai“ ir „Vakarų Europos dailė“. Susipažinti ir iš arčiau apžiūrėti visą Vilniaus aukciono vertybių kolekciją bus galima nuo 2023 m. kovo 22 d. Samuelio Bako muziejuje (Naugarduko g. 10, Vilnius) įrengtoje ekspozicijoje. O jos pabaigą vainikuos 2023 m. kovo 24 d. 18 val. vyksiantis LXXVI Vilniaus aukcionas.

Visą LXXVI Vilniaus aukciono kolekciją rasite:

https://www.menorinka.lt/aukcionas

Registracija dalyviams:

https://www.menorinka.lt/registracija

https://live.menorinka.lt