Meno mylėtojus kviečia XXIII Vilniaus Aukcionas

Jonas Švažas - Darbininko portretas

Joannes Blaeu - Magni ducatus Lithvaniae et Regionum Adiacentium exacta descriptio

Liudas Truikys - Alebardisto kostiumo projektas G. Verdi operai "Don Carlos"

Igoris Piekuras - Peizažas

Rimtautas Gibavičius - Iš ciklo "Vilnius". Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios

Balandžio 5 d. (ketvirtadienį) 18 val. Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10/2, Vilnius) įvyks XXIII Vilniaus aukcionas. Aukcionui teikiamus meno kūrinius galima apžiūrėti aukciono ekspozicijoje Tolerancijos centre balandžio 3-5 d.

Šis aukcionas išsiskiria tuo, kad yra labai lituanistinis – pristatoma iš esmės tik Lietuvos dailė, grafika bei lituanistiniai žemėlapiai. Kartografijos rubrika yra nedidelė, bet solidi: siūloma įsigyti pirmąjį atskiru lapu apie 1600-uosius metus išleistą Lietuvos žemėlapį iš Gerardo Mercatoriaus atlaso, taip pat J. Blaeu ir M. Merian leistus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemėlapius, Homano įpėdinių leidykloje 1735 išleistą LDK žemėlapį su Gumbinės miesto planu, von Reilly keturių dalių LDK žemėlapį bei Vilniaus miesto panoraminį vaizdą iš Georgo Brauno atlaso „Civitates orbis terrarum“.

Grafikos skiltyje pristatomi tokie iškilūs Lietuvos grafikai, kaip Rimtautas Gibavičius su savo 1967 m. ciklu „Vilnius“, Romas Viesulas su 1982 m. ciklu „Georgikos“, Linas Katinas su 1970 m. „Oranžine serija“, taip pat itin retas Liudo Truikio kūrybos pavyzdys – Alebardisto kostiumo projektas Verdi operai „Don Carlos“.

Tapybos skiltyje pristatomi tokie autoriai kaip Leonas Katinas, Jonas Daniliauskas, Pranas Gailius, Jonas Buračas, Adomas Galdikas, Česlovas Janušas, Adomas Varnas, Petras Kiaulėnas. Išsiskiria du puikūs soc. realizmo pavyzdžiai – klasikinis Jono Švažo „Darbininko portretas“ bei kompozicija „Keturi žvejai“. Rinkinį puošia ir Igorio Piekuro „Peizažas“ bei Kazio Šimonio „Preliudas“.

Aukciono rinkinį sudaro 80 meno kūrinių, kurių kainos svyruoja nuo 650 Lt iki 26000 Lt

 Registruotis, peržiūrėti  aukciono katalogą galima internete - www.menorinka.lt

 

Aukciono ekspozicija:                                       

Balandžio 3-4 d. nuo 10:00 iki 18:00 val.

Balandžio 5 d. nuo 10:00 iki 14:00 val.                                                                        

Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10/2, Vilnius)

 

XXIII Vilniaus aukcionas:

Balandžio 5 d. (ketvirtadienis) 18:00 val.

Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10/2, Vilnius)

 

Meno rinkos agentūros informacija

Papildoma informacija:

Tel. +370 615 29 023 / +370 685 76 500 / +5 2307 200

El. paštas: info@menorinka.lt

Tinklapis: www.menorinka.lt