Dizainerė Rasa Balaišė / RASA deSIGN

Kokia pagrindinė čiužinių kolekcijos idėja?

Kadangi lovas ir čiužinius gaminančios įmonės „Lonas“ išskirtinumas – kruopštus rankų darbas ir aukščiausias komfortas, tad ir čiužinių kolekci­jos idėja įkūnija būtent tokius bruožus. Idėją sudaro keli atskaitos taškai: natūralumas, gamtos dvelksmas ir pagarba lietuviškoms tradicijoms. Buvo pasi­rinktas sprendimas eiti nepramintu keliu ir sukurti iš esmės kitokia estetika pasižyminčią kolekciją, kuri apimtų tiek istorinės atminties ženklus, tiek pačių naujausių technologijų pasiekimus.

„Harmonija“

Kurdami šią kolekciją, ieškojote atitinkamų audinių gamintojų ir tiekėjų, tačiau aplinkybės susiklostė taip, kad reikiamus audeklus nusprendėte pasi­gaminti patys. Kokius reikalavimus jiems taikėte? Kokiais prioritetais vado­vaudamiesi juos rinkotės?

Norint įgyvendinti užsibrėžtus sumanymus, prireikė trijų skirtingo spal­vinio intensyvumo audinių su natūraliu lino pluoštu, turinčių melanžo struk­tūrą, nedažyto lino atspalvius ir darniai derančių tarpusavyje. Pradėjome ieškoti pirminę kūrybinę mintį atitinkančių medžiagų pas pačius įvairiausius čiužiniams skirtų audinių gamintojus ir tiekėjus, bet netrukus tapo aišku, kad mūsų poreikius atitinkančių medžiagų nepavyks rasti. Tada buvo nus­pręsta jas sukurti patiems.

Kokie kūrybiniai ir technologiniai eksperimentai lydėjo Jus per visą pro­cesą? Kokie buvo svarbiausi kolekcijos atradimai?

Įdomiausia buvo ieškoti būdų, kaip įgyvendinti kūrybinius sumanymus. Teko bendrauti su ne viena tarptautine čiužinių audinius gaminančia įmone, gilintis į įvairiausias technologines subtilybes. Buvo ne vienas atvejis, kai pradžioje išgirstas „ne, taip neįmanoma“, po atkaklių alternatyvų paieškų virsdavo teigiamu atsa­kymu. Vienas didžiausių atradimų man buvo Nacionalinio muziejaus fon­duose rasti senųjų lietuviškų čiužinių (taip vadinamų „šienikų“) užvalkalai: jie labai pasitarnavo pagrindžiant vizualią naujųjų čiužinių išraišką.

„Mūza“

Specialiai „Lonui“ suprojektuoti audiniai išsiskiria nevienalyte spalvos struktūra (melanžo „raibumo“ efektu). Kodėl pasirinktas būtent toks sti­listinis sprendimas?

Melanžo efektą išsirinkau dėl keleto priežasčių. Visų pirma – tai viena pagrindinių gamtoje vyraujančių išraiškų. Kitas svarbus veiksnys – praktiškumas. Tai ypač aktualu ilgai naudojamo gaminio pavir­šiui. Tuo pačiu siekiau, kad “Lono” gaminami čiužiniai kaž­kuo išsikirtų iš kitų, tad šiuo atveju melanžas tapo dar ir skiriamuoju bruožu, savitumo charakteristika.

Didelis dėmesys kolekcijoje skiriamas paties čiužinio vizualumui, tris­palvei čiužinių gradacijai. Kokia paties čiužinio vidaus konstrukcija? Kaip ji siejasi su spalviniu kolekcijos aspektu?

Čiužinių kolekcijos pavadinimas „Trispalvė“ – daugiaplanė užuomina. Tai ne tik asociacija su lietuviškumu ir nuoroda į Lietuvoje sukurtus ir paga­mintus produktus. Ši spalvinė gradacija padeda pirkėjui paprasčiau susio­rientuoti gaminių klasifikacijoje ir lengviau išsirinkti tinkamiausią. Trys spalvos atitinka trijų pagrin­dinių čiužinių gamyboje naudojamų konstrukcijų ir technologijų tipus: „Tyla“ – spyruoklinis, itin pralaidus orui; „Harmonija“ – viskoelastinis, tobulai prisitaikantis prie kūno formų; „Mūza“ – lateksinis, išskirtinio komforto čiužinys.

Pati audinių kolekcija turi tam tikrų sąsajų su mūsų tautine tapa­tybe, laiko patikrintomis vertybėmis, gamtos motyvais. Kodėl kuriant šią kolekciją tai Jums buvo svarbu?

Gyvename aštrių paradoksų laikmetyje. Iš vienos pusės – techno­loginis progresas, globalumas, iš kitos – vis didėjantis poreikis išlaikyti pusiausvyrą, atsigręžti į lokalumą, lėtesnio tempo kultūros formavimą. Dabar kurti naujus daiktus ir dar kelti tikslus, kad tie daiktai netaptų vie­nadieniais, tampa tikru iššūkiu. Norėdama sukurti nevienadienius gami­nius, pasitelkiau praeities patirtį, su istorine atmintimi susietus ženklus ir laiko tėkmei nepavaldžios gamtoje užkoduotos darnos veiksnius.

„Tyla“

Naujojoje kolekcijoje karaliauja būtent linas: čiužinių ir pagalvių užvalkaluose, vaikiškuose čiužinukuose, buvo sukurtas dar vienas papil­domas gaminys – 100 proc. lininis antčiužinis „Linė“. Kodėl linas kaip medžiaga išlieka nepakeičiama čiužinių gamyboje? Kokios šios medžia­gos savybės svarbiausios geram miegui?

XX a. viduryje laikinai iš arenos pasitraukęs linas į dabartinį gyvenimą sugrįžta su nauja jėga. Lininiai audiniai XXI a. tampa prabangos preke. Mums, lietuviams, linas brangus dar ir dėl kitų priežasčių. Tai yra svar­bus archetipinis ženklas mūsų tautos istorinėje atmintyje. Be to linas puikiai tinka miego kokybei pagerinti dėl nepriekaištingų antibakterinių, antialerginių ir greito drėgmės sugėrimo ir išgarinimo charakteristikų.. Lino atspalvių gama asocijuojasi su natūralumu ir harmonija. Žmonės šiuos atspalvius mėgsta būtent dėl jų natūralumo, praktiškumo ir universalesnio taikymo galimybių.

Kolekcijoje dominuoja tiesių dygsniavimo linijų raštas, minimalistinis dizainas. Kodėl pasirinktas būtent toks raštas ir stilius?

Toks dygsniavimo raštas – tai dar viena iš menamų stilistinių sąsajų su mūsų tradicija. Būtent dryžuoti, grubaus audimo audiniai buvo būdingi dabartinių čiužinių pirmtakams „šieniukams“. Čiužinių užvalkalai, paly­ginti su visa kita tekstile, buvo gana kuklūs. Savamokslių amatininkų for­muojama namų aplinka ir jų sukuriami objektai pasižymėjo racionalia logika – iš tiesų, kam puošti gaminį, kuris nematomas? Šia logika vado­vavausi kurdama ir naujus čiužinių užvalkalus: atsisakiau visko, kas nėra būtina, ir palikau tik esminius dalykus.

Kaip siejate vizualią čiužinio estetiką su gero miego kokybe, komfor­tišku poilsiu? Kodėl buvo svarbu sukurti estetišką produktą?

Estetikos veiksnys kuriant dizainą aukščiausio komforto produktus gaminančiai įmonei „Lonas“ buvo svarbus besąlygiškai. Čia formulė paprasta: estetika yra būtina har­monijai sukurti, o harmonija savo ruožtu pagerina poilsio kokybę.

lonas.lt