Padėka

LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ BAŽNYČIA  dėkoja UAB "Tikkurila" už paramą, išsaugant vėlyvojo klasicizmo architektūros paminklą (architektas Karolis Podčašinskis (1830–1835); 1947–1989 kino teatras „Kronika“; dabar – Evangelikų reformatų Vilniaus parapijos maldos namai).

EKOcentro narė, Vilniaus parapijos pirmininkė Gitana Valavičiūtė

Evangelikų reformatų Vilniaus parapijos maldos namai Evangelikų
 reformatų Vilniaus parapijos maldos namai Evangelikų
 reformatų Vilniaus parapijos maldos namai