Lietuvos nacionalinis dailės muziejus (LNDM) ir Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas gegužės 16–17 d. kviečia į LNDM Vilniaus paveikslų galerijoje vyksiančią tarptautinę mokslinę konferenciją „Pranciškus Smuglevičius ir Apšvietos epocha Abiejų Tautų Respublikoje ir Europoje“. Žinomi Lietuvos ir Lenkijos mokslininkai atskleis Pranciškaus Smuglevičiaus veiklos reikšmę Europos kontekste, aptars iki šiol vis dar netirtus dailininko biografijos ir kūrybos aspektus, pristatys naujai atributuotus jo kūrinius. 

„Lietuvos nacionalinis dailės muziejus tęsia visuomenės pažintį su vienu iškiliausių Lietuvos kūrėjų ir profesionaliosios dailės pradininkų Pranciškumi Smuglevičiumi. 2022 m. Vilniaus paveikslų galerijoje surengėme parodą „Pranciškus Smuglevičius: nuo antikinės Romos iki Vilniaus universiteto“ (kuratorė Dalia Tarandaitė). 

Didelio populiarumo sulaukusioje parodoje buvo išsamiai pristatyta dailininko kūryba. Ką tik pasirodė muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro parengtas leidinys, skirtas P. Smuglevičiaus kūrinių tyrimams ir restauravimui, o dabar kartu su Vilniaus universiteto Istorijos fakultetu kviečiame į tarptautinę konferenciją, kurioje Lietuvos ir Lenkijos tyrėjai dalysis naujausiais savo atradimais. P. Smuglevičiaus asmenybė jungia mokslo, meno, kūrybinės laisvės idėjas, jo veikla padarė svarią įtaką Europos vizualinės kultūros kaitai, tačiau apie jo kūrybą dar žinome nepakankamai ir tarsi atrandame iš naujo“, – teigia LNDM generalinio direktoriaus pavaduotoja tyrimams ir leidybai dr. Algė Andriulytė. 

Naujas žvilgsnis į žymiausią Lietuvos klasicizmo dailės atstovą

Tarptautinė mokslinė konferencija skirta išskirtinei, bet vis dar per menkai pažintai ir deramai neįvertintai Abiejų Tautų Respublikos kultūros asmenybei – P. Smuglevičiui (1745–1807). Pasirinktas konferencijos aspektas padės išryškinti dailininko asmenybės ir kūrybos santykį su Apšvietos epochos idėjomis, atskleis jo veiklos reikšmę ne tik meniniame, bet ir platesniame Europos kultūros ir politikos istorijos kontekste. 

Konferencijoje dalyvaus žinomi Lietuvos ir Lenkijos mokslininkai. Savo pranešimuose dalyviai aptars menkai arba visai netirtus P. Smuglevičiaus biografijos ir kūrybos aspektus, naujai pažvelgs į jo veiklą lėmusius platesnius geopolitinius, sociopolitinius, kultūrinius kontekstus ir atskleis netikėtų paralelių su tokių žinomų mąstytojų kaip prancūzų filosofas Voltaireʼas idėjomis. 

P. Smuglevičiaus veiklai Romos laikotarpiu skirtuose pranešimuose pateikiama naujų įžvalgų apie jo individualaus, originalaus meninio braižo formavimosi aplinkybes, paneigiamos įsitvirtinusios vertinimo klišės. Pranešimai aprėpia tiek platesnę dailininko ryšių ir įtakų savo laiko meninei kultūrai panoramą, tiek įdėmesnį ir detalų žvilgsnį į vadinamųjų „Tito termų“ albumo titulinę iliustraciją. 

Klausytojai taip pat turės galimybę susipažinti su naujomis P. Smuglevičiaus kūrinių atribucijomis ir originaliomis įvairių jo buitinių, istorinių, alegorinių, religinių kompozicijų turinio interpretacijomis, išgirs visiškai naujų faktų apie dailininko ateljė Varšuvoje veiklą ir jo kūrybos vertinimus XIX a. Kai kuriuose pranešimuose aptariami ir kitų Smuglevičių dinastijos dailininkų (brolio Antano, brolio Pilypo anūko Felikso) kūrybos tyrimų klausimai.

LNDM VPG, Gintarės Grigėnaitės nuotrauka

Konferencijoje pranešimai bus skaitomi lietuvių ir anglų kalbomis su sinchroniniu vertimu. 

Pranešimus skaitys dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, dr. Eligijus Raila, dr. Irena Vaišvilaitė, dr. Jerzy Miziolek, dr. Izabella Wiercińska, dr. Agnieszka Świętosławska, Dalia Tarandaitė, dr. Auštrinė Cemnolonskė, dr. Emilian Prałat, Aneta Biały, dr. Barbara Maria Gawęcka, dr. Aušra Vasiliauskienė, dr. Regimanta Stankevičienė, Svetlana Poligienė, dr. Dalia Panavaitė, Tomas Ručys, dr. Helmutas Šabasevičius, dr. (hp) Rūta Jononienė. 

Tarptautinės mokslinės konferencijos „Pranciškus Smuglevičius ir Apšvietos epocha Abiejų Tautų Respublikoje ir Europoje“ programa – čia [https://www.lndm.lt/tarptautine-moksline-konferencija-pranciskus-smuglevicius-ir-apsvietos-epocha-abieju-tautu-respublikoje-ir-europoje%e2%80%af/]

Mokslinis komitetas:

Dr. Arūnas Gelūnas (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus)

Dr. Irena Vaišvilaitė (Vilniaus universitetas)

Dr. Algė Andriulytė (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus / Vilniaus dailės akademija)

Dr. Aistė Bimbirytė (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus)

Dalia Tarandaitė (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

Koordinatorė Gabija Kasparavičiutė-Kaminskienė (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus)

Organizatoriai: 

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas

Finansuoja

Lietuvos mokslo taryba