Vitolis Trušys (1936–2018). Juodas maišelis. 1979. LNDM

Spalio 6 d., penktadienį, 18 val. LNDM Prano Domšaičio galerijoje atidaroma paroda „Kasdienybės liudininkai. Natiurmortas kaip laikmečio re(de)konstrukcija“. Parodos kuratorė Nijolė Nevčesauskienė parodai atrinko beveik šimtą XX a. antros pusės dailės kūrinių iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rinkinio. Natiurmorto žanro kūriniai gana retai eksponuoti savarankiškose parodose, tik vienas kitas rodytas personalinėse arba bendrose parodose.

Parodoje „Kasdienybės liudininkai. Natiurmortas kaip laikmečio re(de)konstrukcija“ bus pristatyti mažiau žinomi, nematyti kamerinio žanro natiurmortai – „tylieji kasdienio gyvenimo liudininkai“ iš XX a. antros pusės Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rinkinio. Pasak kuratorės N. Nevčesauskienės, „Vincentas van Goghas  1985 m.  nutapė natiurmortą  „Trys batų poros“, kuris  jauniems dailininko kolegoms pasirodė gan keistas. Tačiau  netrukus šie gerokai nudėvėti batai virto vienu įspūdingiausių dailininko autoportretiniu liudijimu“. Parodos kuratorė tikisi, kad būtent ši paroda padės žiūrovams pažvelgti į kasdienybę kitokiu žvilgsniu.

Parodoje eksponuojami tapybos, grafikos, fotografijos, keramikos, tekstilės kūriniai atkleidžia ne tik protestą prieš ideologinę sovietinę sistemą, bet ir skatina mąstyti bei suprasti to meto kasdienybę. Parodos kuratorė išryškina, kaip sovietinis laikotarpis veikė natiurmorto žanrą, kokios meninės priemonės buvo naudojamos, kaip kito naratyvai, kompozicijos, spalvų ir formų idėjos. Kelia klausimą, ar atkūrus nepriklausomybę ir mene išryškėjus postmodernizmo tendencijoms, natiurmortas liko aktualus, ar ištirpo ready-made ir kituose konceptualiuose ieškojimuose? 

Parodą „Kasdienybės liudininkai. Natiurmortas kaip laikmečio re(de)konstrukcija“ lydės turininga edukacinė ir renginių programa. Spalio 7 d., šeštadienį, 12 val. parodos kuratorė Nijolė Nevčesauskienė kvies į ekskursiją, 14 val. vyks susitikimas su Rūta ir Česlovu Lukenskais ,,Cucina povera, arte povera“ („Skurdo virtuvė, skurdusis menas“). Pedagogė R. Lukenskienė pasakos apie lietuvišką vargo virtuvę, įsigalėdavusią sunkmečių ir negandų laikotarpiais, pristatys keletą „vargo“ patiekalų ir kvies pokalbiui apie šios virtuvės vietą  pertekliaus visuomenėje. Menininkas Č. Lukenskas pristatys šio meninio judėjimo idėjas per savo kūrybinę praktiką, kvies diskutuoti, kas yra asambliažas – menas, ne- / menas ar anti- / menas.

Paroda „Kasdienybės liudininkai. Natiurmortas kaip laikmečio re(de)konstrukcija“, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33, Klaipėda) atidaroma 2023 m. spalio 6 d., 18 val., veiks iki 2024 m. kovo 31 d. 

Antanas Gudaitis (1904–1989). Natiurmortas Van Gogo motyvais. 1966. LNDM

Leonardas Tuleikis (1939–2014). Gėlės interjere. 1971. LNDM

Mečislovas Bulakas (1907–1994). Natiurmortas su apelsinais. 1955. LNDM

Kuratorė Nijolė Nevčesauskienė 

Architektė Ieva Glumac

Dizainerė Loreta Uzdraitė

Organizatorius Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Domšaičio dailės galerija Rėmėjas Klaipėdos miesto savivaldybė

Parodoje pristatomi menininkai: Leonas Katinas, Vincas Kisarauskas, Algimantas Kunčius, Algimantas Kuras, Alvydas Lukys, Antanas Martinaitis, Jonas Martinaitis, Jūratė Mykolaitytė, Bronė Mingilaitė-Uogintienė, Alfonsas Motiejūnas, Boleslovas Motuza-Matuzevičius, Rimantas Olšauskas, Arvydas Pakalka, Lili Janina Paškauskaitė, Galina Petrova, Algirdas Petrulis, Marijus Piekuras, Ignas Piščikas, Sigitas Prancuitis, Marija Račkauskaitė-Cvirkienė, Viktorija Repšienė, Augustinas Savickas, Algis Skačkauskas, Gintautas Stulgaitis, Aspazija Surgailienė, Mikalojus Šalkauskas, Antanas Šukys, Algimantas Jonas Švėgžda, Algimantas Vitolis Trušys, Leonardas Tuleikis, Eduardas Urbanavičius, Raimondas Urbonas, Ričardas Povilas Vaitiekūnas, Henrikas Albertas Valujevičius, Ramunė Vėliuvienė, Romanas Vilkauskas, Alfonsas Vilpišauskas, Valerija Zalensienė.

#Įvykiai #LNDM #Parodos

2023-10-03