Vilniaus Dailės Akademijos postdoktorantūros tyrėja Dr. Marija Griniuk kartu su Čikagos meno instituto profesore Adelheid Mers organizavo Specialaus susidomėjimo grupę apie fasilitaciją kaip meninę praktiką (SIG Facilitating) SAR Forume  2024 Tilburge. Fasilitacija tiesioginiame vertime reiškia proceso palengvinimas, o meninėje praktikoje reiškia susitikimą tarp menininko ir meninio veiksmo dalyvio. Grupės tikslas – atskleisti pagrindinį fasilitacijos vaidmenį meninėse praktikose.

SIG Facilitating susiformavo 2023 m. SAR konferencijoje Trondheime, po to, kai ilgą laiką tyrėjos Griniuk is Mers diskutavo kaip dažnai menininkai, meno tyrėjai kalba apie fasilitaciją, apibūdindami sąveiką su auditorija, bendruomenėmis ir mokslinių tyrimų partneriais. Vykdomam darbui labai svarbu rasti būdų, kaip ištirti tokius procesus.

Žinome, kad interaktyviame ir bendruomenes integruojančiame mene bei scenos mene plačiai egzistuoja fasilitacijos praktika, pavyzdžiui, naudojant žaidimus, rekvizitus ir improvizaciją. Yra susikirtimų su pedagogika ir profesiniu fasilitavimu bei instruktavimu. SIG Facilitating kelia klausimus: ką reiškia fasilituoti meninės praktikos kontekste? Kodėl šis tema aktuali dabar?

Specialaus susidomėjimo grupė SIG Facilitating dirbo balandžio 11 d. Fontys menų akademijoje, Bisschop Zwijsenstraat 7, Tilburge. Griniuk postdoktorantūros tyrimas yra remiamas (LMTLT), No S-PD-24-49.

.

Dr. Marija Griniuk

#Įvykiai #Marija Griniuk #Renginiai

2024-04-22