2021 m. Vilniaus dailės akademijos Vilniaus fakulteto Dizaino katedra minėjo jubiliejų. Praėjo 60 metų nuo katedros įkūrimo 1961-aisiais. Tuometinė Pramonės gaminių meninio konstravimo katedra buvo pirmasis ir vienintelis Lietuvoje profesionalių dizainerių rengimo centras. Jos absolventai pasklido po visą Lietuvą, dirbo svarbiausiose Lietuvos dizaino institucijose, projektavimo biuruose, formavo daiktinę aplinką, kūrė šalies dizaino įvaizdį. Katedrą įsteigė, dėstytojus subūrė ir profesionalių dizainerių ugdymo metodiką plėtojo dailininkas, dizaineris ir pedagogas Feliksas Daukantas. Pirmieji katedros absolventai diplominius darbus apsigynė 1965-aisiais. Katedroje dirbo daug Lietuvos dizaino istorijai svarbių kūrėjų – Juozas Burneika, Tadas Baginskas (katedros vedėjas 1985–2006 m.), Albinas Petras Purys, Algimantas Bielskis, Algimantas Mizgiris, Arkadijus Varanka (katedros vedėjas 2007–2011 m.), Jonas Malinauskas, Jonas Gerulaitis, Albertas Domereckas, Laimutė Ceiškaitė-Brėdikienė, Vytautas Petrulaitis ir kiti.     

Dizaino katedra 1961–1990 m. VDA Vilniaus fakulteto Dizaino katedros archyvas

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, neišvengiamai keitėsi ir dizaino studijos. 1995 m. priimti pirmieji studentai į Dizaino programos magistrantūros studijas, ima veikti studentų mainų programa. Kūrybinius meistriškumo kursus, kūrybines pratybas Dizaino katedros studentams veda kviestiniai dėstytojai iš užsienio aukštųjų dizaino mokyklų, aktyviai bendradarbiaujama su gamintojais ir socialiniais partneriais, studentai dalyvauja ir pelno apdovanojimų prestižiniuose tarptautiniuose dizaino konkursuose. Dizaino katedros studijų programos savitumas – platus humanitarinis studijų pobūdis, buvimas kūrybingoje Vilniaus dailės akademijos aplinkoje, bendravimas su kitų meno sričių kūrėjais. Nors pokyčių yra daug, Dizaino katedroje išsaugotas ambicingas siekis ugdyti profesionalius, plataus akiračio, kritiškai mąstančius, dabarties problemas sprendžiančius ir į ateitį žvelgiančius, iniciatyvius, kūrybingus ir atsakingus dizaino kūrėjus. Dizaino katedros vedėjas prof. Juozas Brundza, dėstytojai Vytautas Kibilis, Julija Mazūrienė, VDA Senato pirmininku išrinktas Šarūnas Šlektavičius, Povilas Juškaitis, Miglė Kibildienė, Barbora Adamonytė-Keidūnė, Mantas Lesauskas, Deividas Juozulynas, Denis Orlenok, Darius Černiauskas, VDA dizaino doktorantūros doktorantės Gintarė Černiauskaitė, Austėja Platukytė, Marija Puipaitė yra dizaino tyrėjai ir kūrėjai, aktyvūs kultūros lauko dalyviai. VDA Vilniaus fakulteto Dizaino katedra tapo sėkminga naujos dizainerių kartos profesionalios veiklos pradžios platforma. Dizaino studijų programos credo – „Geriausias būdas nuspėti ateitį – ją sukurti“.

Dizaino katedroje jubiliejiniai metai paminėti įvairiais renginiais, atspindinčiais jos praeitį, dabartį ir ateities kryptį. Laikantis ilgametės tradicijos, buvo surengtas jubiliejinio logotipo konkursas (kuravo doc. Miglė Kibildienė). Šįkart jubiliejinį ženklą kūrė katedros studentai, laimėtoju išrinktas Vikenės Vaitkevičiūtės logotipas, kurio vaizdiniame motyve – sąvaržėlės ir jubiliejinis skaičius 60. Jo simbolikoje užkoduotas Dizaino katedros siekis bendradarbiauti, bendrauti, telkti dizainerius, studentų, ugdytojų, profesionalių kūrėjų, socialinių partnerių bendruomenę.   

 Jubiliejiniai VDA Vilniaus fakulteto Dizaino katedros logotipai. 2021 m. jubiliejinio logotipo dizainerė Vikenė Vaitkevičiūtė, konkurso kuratorė doc. Miglė Kibildienė 

Pirmąją mokslų metų dieną Vilniaus dailės akademijoje surengtas knygos „Tadas Baginskas. Dizaino liudininkas“ pristatymas (kuratoriai doc. dr. Rasa Janulevičiūtė, prof. Juozas Brundza, vaizdo įrašą sukūrė Karolis Milaševičius). Simboliška, jog pokalbyje, kurį vedė Ernestas Parulskis, dalyvavo visi Dizaino katedros vedėjai – VDA profesorius emeritas Tadas Baginskas, iš jo vadovavimą perėmęs prof. Arkadijus Varanka, dabartinis Dizaino katedros vedėjas Juozas Brunza, o pokalbis vyko pirmojo Dizaino katedros vedėjo Felikso Daukanto vardo auditorijoje. Knygą „Tadas Baginskas. Dizaino liudininkas“ išleido Vilniaus dailės akademijos leidykla, jos rengimą ir leidybą rėmė Lietuvos kultūros taryba. Tai viena pirmųjų monografijų, skirtų retrospektyviai dizainerio kūrybos apžvalgai. Pirmoji, parengta Klemenso Čerbulėno ir skirta Jono Prapuolenio kūrybai, meniniams baldams, buvo išleista 1970 m. Knygoje „Tadas Baginskas. Dizaino liudininkas“ pristatoma VDA profesoriaus emerito, dviejų dizaino laikotarpių – sovietinio ir atkurtos Lietuvos nepriklausomybės – sociokultūrinių procesų liudininko ir dalyvio Tado Baginsko kūryba, mintys apie dizainą, kultūrą.      

Knygos „Tadas Baginskas. Dizaino liudininkas“ viršelis. Knygos dizainerė Rasa Janulevičiūtė

Knygos pristatymo akimirka. Iš kairės: knygos autorė dr. doc. Rasa Janulevičiūtė, pokalbio moderatorius dailėtyrininkas Ernestas Parulskis, VDA Vilniaus fakulteto Dizaino katedros vedėjai prof. Tadas Baginskas, prof. Arkadijus Varanka, prof. Juozas Brundza, 2021 m. Stasės Butrimienės nuotr.

Balandžio 30 d. VDA muziejaus salėse „Titanikas“ atidaryta Lietuvos kultūros tarybos remta paroda „Post Sakralus“ (jos kuratoriai ir architektai VDA doktorantai Marija Puipaitė ir Vytautas Gečas, grafinis dizainas – „Taktika Studio“). Eksponuoti naujausi aktyviai kuriančių Dizaino katedros absolventų ir dėstytojų darbai. Rodyti Barboros Adamonytės-Keidūnės, Manto Lesausko, Juozo Brundzos, Luko Avėno (kartu su Nedu Vilku), dizaino studijos „etc. etc.“ (dizainerių Inesos Malafej ir Arūno Sukarevičiaus), Gintarės Černiauskaitės, Rapolo Gražio, Evelinos Kudabaitės, profesionalios maisto dizaino studijos „Less Table“ (dizainerės Julijos Mazūrienės), Austėjos Platūkytės, Dominyko Budino dizaino objektai. Pasak kuratorių, paroda siekta atskleisti, koks šiandien yra Lietuvos dizainas: „<...> parodyti, kokiuose realiuose ir fikciniuose pasauliuose gyvenant gimė dizaino kūriniai, klausti, kuo šiandien tiki dizaineris, kaip jis susikuria savo tikėjimą, kūrybinį lauką, žaidimų aikštelę“. Išskirtinis parodos dizainas suteikė galimybę sutelkti dėmesį į atskirus kūrinius, pristatytus dizainerių „tikėjimus“ ir „sakralius“ objektus, intuityviai suvokti autorių poziciją ir kontekstą. Ekspoziciją papildė pokalbių su dizaineriais citatos, kuratorių parinkti raktažodžiai (kontekstas, gundymas, identitetas, eksperimentas, technologija, percepcija) – jie padėjo perteikti ekspozicijos idėją, tapo šiuolaikinio dizaino aktualijų atspindžiais. Per parodos vaizdo pristatymą Marija Puipaitė sakė: „Šiandien nėra vienos tiesos, koks yra dizainas geras, nėra vieno recepto, koks jis turėtų būti. Parodoje šalia industrinio dizaino atsiranda kritinio bei autorinio dizaino darbų. Taip pat medicinos dizaino, transporto priemonių dizaino. Mes šių sričių tikrai nepriešiname: matome, kaip jos papildo viena kitą ir kartu parodo visą spektrą – koks skirtingas gali būti šiuolaikinis dizainas.“ 

Paroda „Post Sakralus“ VDA muziejaus parodų salėse „Titanikas“. Parodos kuratoriai ir architektai Marija Puipaitė ir Vytautas Gečas. Norberto Tukaj nuotr.

Dizaino katedros jubiliejus paminėtas rengiant studentų parodas. Gegužės 10 d. VDA galerijoje „Akademija“ atidaryta Dizaino katedros magistrantų paroda „Dizaino procesai – santykis“ (kuratorius prof. Juozas Brundza). „Dizaino procesų“ parodos, skirtos besidomintiems dizainu, plačiajai visuomenei rengiamos kasmet. Parodos pavadinimas, kuriame akcentuojamas žodis „procesas“, nurodo, kad kuriant dizainą svarbus ne tik rezultatas, bet ir kūrybinis veiksmas – procesas. Kiekviena „Dizaino procesų“ paroda yra teminė. Šioje ir prieš tai vykusiose parodose („¿Dizai№ procesai?“, „Dizaino procesai: DIZAINAS X EDUKACIJA“) iškelti studentams aktualūs klausimai, parodyta, kaip eksperimentuojant, atliekant tyrimus, racionaliai ir intuityviai ieškoma atsakymų į juos, kaip dizaino procesas koreliuoja su kitomis kultūros, psichologijos, medicinos, biochemijos, ekologijos sritimis.

Plačiajai visuomenei pristatyta jaunoji dizainerių karta –  2021 m. Dizaino katedros absolventai, bakalaurai (ekspozicija „Paskutinė vakarienė“) ir magistrai. Parodoje eksponuotas meditacinis interaktyvaus dizaino objektas „Polo“ (Akvilina Kleizaitė), reguliuojamųjų šviestuvų serija, kurių šviesos efektams panaudotos bakterijos (Aušra Apalianskytė), į teleturizmą orientuotų robotizuotų nuotolinių paslaugų sistema (Paulius Buragas), kompostavimo prietaisas, skirtas antriniam organinių atliekų panaudojimui (Benedikta Kanytė), naujoviški vandenlenčių batai ir jų tvirtinimo sistema (Justinas Žlioba), migruojanti kultūros platforma, padedanti jaunimo centrams vykdyti veiklą per pandemiją (Milda Petrauskaitė), dirbtinio intelekto valdomas respiratorinių ligų diagnostikos prietaisas (Jonas Rudis), stalo atributų dizainas (Viktorija Stundytė), panikos atakų valdymo priemonių dizainas (Lukas Kučinskas) ir kt. 

Parodos „Dizaino procesai“ ekspozicija. Gintarė Petkevičiūtė, socialinė-meninė instaliacija, 2021 m.

Jubiliejiniais katedros metais Vilniaus dailės akademijoje viešėjo ir Dizaino katedroje apsilankė žinomas italų dizaineris Cleto Munari, vėliau MO muziejuje kalbintas laidai „Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus“. Įžymybės vizitą surengė Italijos kultūros institutas ir Vilniaus dailės akademijos Dizaino bei Dailės istorijos ir teorijos katedros. Cleto Munari kūrinių yra Metropoliteno, Modernaus meno muziejuje (MOMA) Niujorke, jis bendradarbiavo su garsiu architektu Carlo Scarpa (1906–1978) ir kitais pasaulinio garso architektais bei dizaineriais, tokiais kaip Ettore Sottsass, Gae Aulenti, Hansas Holleinas, Alessandro Mendini. Per improvizuotą pokalbį Vilniaus dailės akademijoje (dizainerį kalbino Dizaino katedros dėstytoja dr. doc. Rasa Janulevičiūtė) Cleto Munari pasakojo apie save, kūrybą ir inspiracijas, ateities planus, dizainerius, su kuriais bendradarbiauja. Kalbėta apie jaunuosius menininkus ir profesionalios kūrybos pradžią. C. Munari mano, kad dizainas gali padėti pakeisti pasaulį, o studentams, būsimiesiems dizaino profesionalams, palinkėjo dviejų svarbiausių dalykų kelyje į sėkmę – valios ir smalsumo.  

Pokalbio su Cleto Munari Vilniaus dailės akademijoje grupė. Iš kairės: pokalbio vertėjas Dainius Būrė, Luca Bezzetto, Ugo Meucci, Helmutas Šabasevičius, Cleto Munari, Rasa Janulevičiūtė, Italijos kultūros instituto Vilniuje direktorius Vieri Sorace-Maresca, Veronika Gudeliauskaitė, 2021 m. Veronikos Gudeliauskaitės nuotr.

Jubiliejiniai metai paženklino ir Dizaino katedros dalyvavimą 2021 m. Dizaino savaitėje. Vilniaus dailės akademijos „Titaniko“ vitrinoje pristatyta paroda „Laureatai“ (kuratorius prof. Juozas Bundza), kurioje eksponuoti katedros studentų ir absolventų darbai, 2015–2020 m. pelnę Lietuvos ir tarptautinius apdovanojimus – Lietuvos dizaino prizą „Geras dizainas“, „A’Design Award“, „Red Dot Award“, „Core77 Design Awards“. Visi eksponuojami kūriniai – Karolinos Petraitytės mokymo priemonė chemijos pamokoms „Chem Tokens“, Igno Survilos paspirtukas „Raven“, Gintarės Černiauskaitės įtvarai „EXO x 3M“, Lino Čepono sėdimasis baldas „Nstabilis“, Astėjos Šeputės organų donorystės komunikacijos priemonė „Koks tavo planas B“ ir kiti sulaukė platesnio atgarsio bei pripažinimo.

Dizaino katedros įvertinimų sąrašą papildė nauji apdovanojimai. Dizaino savaitės metu Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje „Gero dizaino“ prizai ir diplomai įteikti Dizaino katedros dėstytojams lekt. Denis Orlenok ir doc. Deividui Juozulynui (už elektromobilių įkrovimo stotelės dizaino projektą ir arbatpinigių palikimo prietaisą „Tipit“), magistrantei Viktorijai Stundytei (už baigiamąjį darbą „Valgymo potyriai: stalo atributų dizainas“, vad. doc. Julija Mazūrienė), magistrantui Viliui Dringeliui (už meno albumą „Art  &  Us“), bakalaurantei Giedrei Voverytei (už modifikuotų etnožaidimų rinkinį „Ratùto“, vad. doc. Barbora Adamonytė-Keidūnė), bakalaurantui Pauliui Buragui (už „Teleturistinę sistemą“, vad. prof. Juozas Brundza).      

Karolina Petraitytė, mokymo priemonė chemijos pamokoms „Chem Tokens“. Darbo vadovas prof. Vytautas Kibildis, 2018 m.

Ignas Survila, paspirtukas „Raven“. Darbo vadovas doc. Šarūnas Šlektavičius, 2016 m.

 

Linas Čeponas, sėdimasis baldas „Nstabilis“. Darbo vadovė Julija Mazūrienė, 2018 m.

VDA Vilniaus fakulteto Dizaino katedros studentų darbai, apdovanoti 2002–2016 m. 

117