Vonios kambariui įrengti tiks potinkiniai rėmai

„Geberit“

„Geberit“

„Geberit“

„Geberit“

„Geberit“

„Geberit“

„Geberit“

„Geberit“

„Geberit“

Vonios kambario ir jame esančių santechnikos prietaisų išdėstymo planavimas — labai atsakingas žingsnis norint susikurti tokį vonios kambarį, kuris nenusibostų ir per dešimt metų.

„Europoje yra gamintojų, ku­rie sukuria tokius kokybiškus gaminius, kad be didesnio vargo galima ir patiems susikurti patogų vonios kambarį“, — įsi­tikinęs „Geberit“ techninis ir prekybos konsultantas Karo­lis Bacevičius.

Pasak jo, vienas esminių da­lykų — pasirinkti ne pastato­mus, bet pakabinamus kera­minius santechnikos prietai­sus — WC puodą, bidė, pisua­rą, praustuvą.

„Pakabinamus prietaisus bus patogiau valyti, prižiūrėti, su­mažinsite galimybes kauptis nešvarumams ir bakterijoms. Be to, žymiai padidinsite vo­nios kambario erdvę ir galėsi­te išnaudoti visas vonios kam­bario nišas bei kampus“, — pa­taria K.Bacevičius.

„Potinkiniai rėmai leis su­montuoti WC puodą kampe. Ant vienos lengvos konstruk­cijos sienos iš skirtingų pusių pakabinsite praustuvą ar bidė. Rėmas užtikrins, kad santech­nikos prietaisai išlaikytų svo­rį. Naudojant potinkinius rė­mus net ir iš paprasto, sovieti­nio tipo vonios kambario gali­ma sukurti tikrą šedevrą“, — ti­kina „Geberit“ atstovas.

Renkantis potinkinius rėmus reikia atkreipti dėmesį i kelis aspektus: gamintojo patikimumą ir garantijas, sistemos uni­versalumą — ar gamintojas ga­li pateikti visą sprendimą jūsų vonios kambariui, ar tik pavie­nius gaminius, ar šie atitinka Vakarų Europoje nusistovėju­sius vonios kambario prietai­sų kokybės reikalavimus, ar yra gražaus dizaino.

„Santechnikos prietaisams sumontuoti pasirinkti rėmai tu­rėtų būti tikrai kokybiški. Tai — po visa apdaila (plytelėmis, gipskartonio plokšte) esantis techninis įrenginys, kuris turi veikti nepriekaištingai“, — per­spėja K. Bacevičius.

Suprantama, pasirinkus pi­gų potinkinį rėmą, jo remon­tas beveik neįmanomas — teks griauti visą sieną ir keisti su­gedusį elementą. Svarbu — ga­mintojo patikimumas.

„Šveicarų gamintojas „Ge­berit“ — tokių sistemų lyderis pasaulyje — potinkinius rėmus gamina daugiau kaip 40 metų ir turi didžiausią patirtį“, — pa­brėžia pašnekovas.

Kokybiškam potinkiniam rė­mui būtina 10 metų garantija. Tačiau ir čia reikėtų neapsigau­ti — daug gamintojų 10 metų ga­rantiją suteikia pačiam rėmui, tačiau atskiroms konstrukcinėms detalėms (vandens prilei­dimo mechanizmui, uždarymo ventiliui) yra suteikiama gero­kai trumpesnė (dažniausiai — 2 metų) garantija.

Tikrai patikimas gaminto­jas suteikia 10 metų garantiją visiems savo potinkiniams ga­miniams ir visoms rėmų deta­lėms. „Geberit“ savo produk­cijai atsargines detales tiekia net 25 metus.

Geriausia, kai iš vieno ga­mintojo galite įsigyti visą vonios kambario potinkinį sprendimą kaip sistemą — rėmus visiems sanitariniams prietaisams, pro­filines konstrukcijas pertvaroms konstruoti, integruotus vamz­džius kanalizacijai ir vandeniui tiekti, drėgmei atsparias gips­kartonio plokštes.

Būtina žinoti, kad tokie gami­niai yra sertifikuojami ir priva­lo atitikti Europos normas: WC rėmas turi atlaikyti 400 kilo­gramų svorį, praustuvo rėmas — 150 kilogramų svorį, prekės privalo būti sertifikuotos Euro­pos Sąjungoje esančiuose serti­fikavimo centruose.

„Dažniausiai, įsigijus pigų potinkinį rėmą, jis ne tik kad neatlaiko privalomo 400 kilogramų svorio, bet ant tokio rė­mo neįmanoma pakabinti EN normas atitinkančio WC puodo, nes rėmas esti su netin­kamomis skylėmis WC paka­binimo varžtams“, — perspėja K.Bacevičius.

Paskutinis, tačiau taip pat svarbus aspektas — tai paka­binamų WC rėmų vandens nuleidimo klavišų dizainas. Inter­jere labai svarbios net ir smul­kios detalės — vonios kambary­je vandens nuleidimo mygtukas gali tapti svarbiausiu akcentu, jeigu tik pasirenkamas potinki­nių rėmų gamintojas, siūlantis plačią dizaino ir spalvų vandens nuleidimo mygtukų gamą.

„Geberit“ siūlo rinktis iš dau­giau nei 20 skirtingų modelių, medžiagų, keliasdešimt skirtingų spalvų vandens nuleidi­mo mygtukų variantų.

 

Vonios įrangos studija

Vonios įrangos studija “Aquahome”

Pramonės pr. 8e,  (“NIC”), Kaunas

www.aquahome.lt