Distilerijos muziejus Černiachovske

Wine and Brandy Distillery Museum & Warehouse for Alliance, Černiachovskas, Rusija 
Architektai Totement Paper 
Klientas privatus

 

Pastatų ansamblis įsikūręs sename vokiškame mieste, Kaliningrado srityje, kuri buvo smarkiai subombarduota Antrojo pasaulinio karo metais. Moderni brendžio distilerija pastatyta laisvame sklype, šalia geležinkelio. Užsakovai pageidavo suprojektuoti sandėlį, kuris, be savo pirminės brendžio saugyklos funkcijos, tarnautų kaip viešoji erdvė ir priimamasis. Tai būtų kūrybos ir gimimo simbolis, atskleidžiantis distilerijos vaidmenį miesto gyvenime. Tyrinėjant atskirus projekto elementus, užduotis evoliucionavo į simbolistinės architektūros ansamblį.

 


 Architektai inkorporavo keletą ryškių krikščioniškų simbolių, tokių kaip gyvybės medis ir Kristaus kraujas. Daugeliu atvejų simboliai derinami kontrasto principu, kuriant dualistinę kompoziciją, kuri sufleruoja iš elementų sąjungos išplaukiančią sintezę. Interjeras ir eksterjeras, vyriškas ir moteriškas pradai, aukštas ir žemas, atviras ir uždaras, medis ir metalas – tai tik keletas dualistinių simbolių, informuojančių apie pastato formą.

Anot pastato architektų, žemas medinis sandėlio tūris įkūnija Motiną Žemę, archetipinį maitinančios ir vaikus auginančios moters simbolį. Ši pastato dalis tvirtai sujungta su pagrindu, atrodo tarsi išaugusi iš žemės, komunikuodama stabilumą ir pastovumą.

 

 

 

Aukštesnysis tūris dengtas aukštyn besistiebiančiomis metalo plokštėmis. Pastato architektai pabrėžia, kad tai simbolizuoja šviesą, augimą, tobulėjimą ir vyrišką pradą. Žemesnioji tūrio dalis virsta laiptais, kurie trikampe forma jungiasi su horizontaliu tūriu, leisdama lankytojams stebėti sandėlį į jį neįėjus. Kitas medinio tūrio galas įsikerta į aukštesnįjį korpusą. Pasak architektų, toks formų kalambūras kuria erdvę tarp jų ir tuo pačiu metu konstruktyviai organizuoja erdvę aplinkui.

Abu pastatai suprojektuoti naudojant tą patį geometrinį principą, kuris sujungia ansamblį ir vietovę į vientisą visumą. Architektų atlikta vietovės urbanistinė analizė rodo, kad pastatas buvo suformuotas atsižvelgiant į vietovės diktuojamą urbanistinę situaciją.

 

 

 

Šis daugiafunkcis pastatas vienareikšmiškai įkvėptas 8-ajame dešimtmetyje populiaraus dekonstruktyvistinės architektūros judėjimo, kuriam, be laužytų ir diagonalių, dinamiškų formų, itin būdingas stiprus simbolizmas. Nors tokios architektūros aktualumas mūsų laikais diskutuotinas, profesionaliai suprojektuotas ir pastatytas tokio stiliaus statinys gali sukurti labai stiprius architektūrinius išgyvenimus. Vienu geriausių dekonstruktyvistinių statinių pasaulyje yra laikomas architektų biuro Studio Libeskind suprojektuotas Žydų muziejus Berlyne.

Daugiau nuotraukų: 

                

 Žurnalas  „Centras“