Asta Kazlauskienė
Rūta Kijauskaitė / Tomas Lapė
Rytis Mažuolis / Elena Vanagaitė
Virginija Kalinauskienė / Ingrida Jazukevič
Rasa Kamarauskaitė
Vida Vyšniauskienė