Visuomeninis Nr. 203 2015

Apie projektą:

Bendraaurotė: Asta Ušparaitė

Šalis: Lirtuva

Plotas: 1000m2

Turgaus interjeras

Turgus - tai sunkiai suvaldoma chaotiška, dinamiška erdvė, nepakanti taisyklėms. Šio interjero tikslas, sukurti tvarkingą aiškią ir švarią struktūrą, kuri nepaskęstų margoje turgaus kasdienybėje, naudojant etno motyvus.

Market interior

Market - it is hardly controllable chaotic, dynamic space. The interiors aim is to create a neat, clear structure with local ethno motives.

Fotografijų autorius: Leonas Garbačauskas.