Apie projektą:

Bendraautorė: Jūratė Volkavičiūtė
Šalis: Lietuva
Plotas: 550 m2

LONAS salonas

Lietuvos čiužinių ir kitų miegamojo komforto produktų gamintojo „Lonas“, naujos koncepcijos salonai Baltijos šalyse – „Lonas HOME“. Salonas suskirstytas į tris pagrindinių produktų zonas ir pagalbines patalpas. Kiekviena zona išskiriama skirtingu erdviniu charakteriu ir eksponavimo būdu. Lankytojui suteikiama galimybė netrukdomai išbandyti ir išsirinkti tinkamiausius produktus.

Ženkliai padidėjęs asortimentas suteikė galimybę iš naujo pažvelgti į kuriamus interjero sprendimus. Naująja interjero koncepcija siekiama parodyti išskirtinį dėmesį daikto kokybei, rankų darbui ir puoselėjamoms vertybėms. Itin daug dėmesio skirta medžiagoms ir ekspozicinių baldų konstrukcijoms – sprendimus įkvėpė tradiciniai amatai bei liaudiškų baldų gamybos metodai. Atsakingai parinktos medžiagos byloja apie kitokią – atsakingesnę – vartojimo kultūrą, kalbant apie gamybos įmonę, tai ypač svarbu.

English:

Lithuanian mattress and other bedroom comfort products manufacturer "Lonas", new concept salons in the Baltic States - "Lonas HOME". The salon is divided into three main product areas and auxiliary rooms. Each area is distinguished by a different spatial character and way of exposure. The visitor is given the opportunity to try and choose the most suitable products without hindrance.

The significantly increased range provided an opportunity to take a fresh look at the interior solutions being developed. The new interior concept aims to show exceptional attention to the quality of the item, handwork and cherished values. Particular attention was paid to materials and constructions of exhibition furniture - the solutions were inspired by traditional crafts and folk furniture production methods. Responsibly selected materials reflect a different - more responsible - consumption culture in terms of the production plant, which is particularly important.

Nuotraukos: Darius Petrulaitis