Į rezultatus orientuota interjero dizainerė, Velso universitete Kardife įgijusi interjero architektūros bakalauro laipsnį, specializuojasi istorinių architektūros stilių, pastatų saugos ir pakartotinio pritaikymo srityse. 

Be to, penkerius metus dirbau interjero dizainere įmonėje "OEG Interiors Ltd" Bristolyje, Jungtinėje Karalystėje, ir įgijau patirties kuriant funkcionalias ir estetiškai patrauklias erdves. Pagal poreikį prisijungiu prie Tadaima Interjerai projektų, stiprinant mano įsipareigojimą kurti išskirtinius projektus.

Turėdama daug patirties ir akylą pastabumą detalėms, esu pasirengusi prisidėti savo įgūdžiais kuriant transformuojančius ir į vartotoją orientuotus interjero dizainus.

EN Results-driven Interior Designer with a BA in Interior Architecture from the University of Wales, Cardiff, specializing in historic architectural styles, building safety, and adaptive reuse. 

Notably, my 5-year tenure as an Interior Designer at OEG Interiors Ltd in Bristol, UK, marked my expertise in creating functional and aesthetically pleasing spaces. I have a proven track record of freelancing with Tadaima Interjerai, demonstrating a commitment to delivering exceptional designs.

Bringing a wealth of experience and a keen eye for detail, I am poised to contribute my skills to create transformative and user-centric interior designs.

Publikacijos:

Kontaktai:

98