Dinamiška ir kūrybinga interjero dizainerė, turinti didelę patirtį biurų projektavimo ir statybos projektuose, pasižymiu kūrybiškumu, orientacija į vartotoją ir individualiu požiūriu. Šiuo metu vadovauju studijai Tadaima Interjerai, kurioje sujungiu įgimtą kūrybiškumą su kruopščiu dėmesiu detalėms ir paverčiu erdves gyvybinga ir funkcionalia aplinka.

Įgijusi bakalauro laipsnį Birmingham City Universitete, Jungtinėje Karalystėje, dirbau Bath miestelyje įsikūrusioje įmonėje "Interaction Ltd" kūrybos vadove. Atlikau pagrindinį vaidmenį vadovaujant sudėtingiems biurų projektams, ypač apdovanojimą pelniusiam Money.co.uk projektui „The Castle“, įgyvendintame į paveldą įtrauktame objekte. Taip pat daugiau nei 4 metus dirbau su projektais Tokijuje, tad su savo turima patirtimi teikiu visapusiškas projektavimo paslaugas, įskaitant panaudos studijos ir strategijos kūrimą, erdvių planavimą ir koncepcijos kūrimą, įmonėms, turinčioms didelį darbo krūvį.

Esu patyrusi interjero dizainerė, todėl sėkmingai įgyvendinau įvairaus dydžio projektus – nuo kelių šimtų kvadratinių metrų iki daugiau nei dešimties tūkstančių kvadratinių metrų. Mano įsipareigojimas – neatsilikti nuo dizaino tendencijų ir suprasti besikeičiančius šiuolaikinių darbo vietų poreikius. Kolaboruoju su  projektavimo komandoms, fiksuoju individualius reikalavimus ir užtikrinu sėkmingą išskirtinių, individualiems poreikiams pritaikytų biuro sprendimų įgyvendinimą. Nesvarbu, ar tai būtų komercinių erdvių pertvarkymas, ar dėmesį patraukiančio projekto neįprastame objekte sukūrimas, kiekvienas projektas liudija mano atsidavimą formuojant darbo vietų ateitį.

EN Dynamic interior design leader with extensive experience in office Design & Build projects, showcasing a creativity-driven, user-centric, and tailored approach. Currently steering Tadaima Interjerai studio, I fuse innate creativity with meticulous attention to detail, transforming spaces into vibrant and functional environments.

After graduating from University of Birmingham in UK, during my tenure as Creative Lead at Interaction Ltd, based in the UK, I played a pivotal role in spearheading complex office projects, notably the award-winning 'The Castle' project for Money.co.uk set in a listed building. Including over 4 years of freelance experience in Tokyo, I provide comprehensive design services, including space utilisation and workplace strategy creation, space planning and concept design, for companies with high workloads.

As a seasoned interior designer, I have successfully navigated varied project sizes, from a couple of hundred square meters to over ten thousand. My commitment revolves around staying ahead of design trends and understanding the evolving needs of modern workspaces. I excel in leading design teams, documenting custom requirements, and ensuring the successful delivery of outstanding, tailored office solutions. Whether reimagining commercial spaces or revitalizing historic landmarks, each design is a testament to my dedication to shaping the future of workspaces.

Publikacijos:

Kontaktai:

89