„Talentas priklauso nuo apribojimų, o ne nuo galimybių. Tai reiškia, kad susidūręs su fiziniu apribojimu ir realybe, profesionalus dizaineris turi būti išradingas ir privalo improvizuoti, kad išspręstų problemą ribotuose laiko rėmuose. Jis turi būti praktiškas ir veiksmingas. Jis turi žinoti ko ieško, ir svarbiausia, kada sustoti,“ – Max Kisman.                 

„Talent depends on the limits, but not on the possibilities. When faced with a physical constraint and reality a professional designer must be creative and must improvise to solve the problem within a limited time. He must be practical and effective. He needs to know what he is looking for, and most importantly, when to stop,“ – Max Kisman.

Publikacijos:

Kontaktai:

539